Προεδρείο Δ. Σ. – Αντιδήμαρχοι – Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

image_print

Αντιδήμαρχοι

Δημοτικό Συμβούλιο

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι