ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

image_print
6977343317sokrat.pappas@gmail.com ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία του προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας των σχολικών κτιρίων
Τη ρύθμιση ζητημάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Παιδικών Σταθμών
Το σχεδιασμό και εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης