ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

image_print
2441350788 ΑΝΤ/ΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας

Την εποπτεία και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ.

Την εποπτεία και το συντονισμό λειτουργίας του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ)” σε θέματα αθλητισμού

Την εποπτεία και ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας του νέου κλειστού γυμναστηρίου “Γιάννης Μπουρούσης”

Την υπογραφή βεβαιώσεων ωρών υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού που εποπτεύει

Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης