ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

image_print
6936771967stheologis@sch.gr ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Τον σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών που απευθύνονται ή αφορούν στη νεολαία (ποιοτικός ελεύθερος χρόνος, περιβάλλον, κοινωνικός αποκλεισμός κ.α.)
Την ευθύνη της Συμβουλευτικής Αγωγής και Δράσεων Νεολαίας, των Συμβουλίων και των θεμάτων Νεολαίας
Την εποπτεία και ρύθμιση ζητημάτων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και των δομών Κ.Δ.Α.Π και Βοήθεια στο Σπίτι