ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

image_print
24413 50732stefanos.theologis@dimoskarditsas.gov.gr ΑΝΤ/ΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: