ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

image_print
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τη ρύθμιση ζητημάτων Προγραμματισμού σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο

Την εποπτεία και το συντονισμό Εθνικών και Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης