Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΔΙΕΥΘ.: ΓΡΑΠΑΤΣΑ - ΤΖΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Τηλέφωνο: 24410 79159 Fax: 24410 76322 Email: paidikoistathmoi@dimoskarditsas.gov.gr Διεύθυνση: Ταλιαδούρου 2, 4ος όροφος Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα
image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΓΡΑΠΑΤΣΑ - ΤΖΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΔΙΕΥΘ. 24410 79159 paidikoistathmoi@dimoskarditsas.gov.gr
ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24410 76208 x.polyzou@dimoskarditsas.gov.gr
ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΟΥΚΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 24410 76208, 24410 79159 24410 76322 paidikoistathmoi@dimoskarditsas.gov.gr

Σχετικά έγγραφα

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών είναι αρμόδια για την εφαρμογή του προγράμματος που υλοποιείται στα τμήματα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και τις απόψεις της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας, σε συνεργασία με τους παιδαγωγούς των Σταθμών και γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων που προΐσταται.

Ιστορικό

Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Καρδίτσας λειτούργησαν ως Νομικό Πρόσωπο από το 2001, (ΦΕΚ 1608/4-12-2001), συγχωνεύοντας όλους τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας, που είχαν συσταθεί ως Νομικά Πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2880/2001. Είχε υπό την εποπτεία του οκτώ δομές, εκ των οποίων οι έξι (6) βρίσκονταν μέσα στην πόλη της Καρδίτσας και οι δύο (2) στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αρτεσιανού και Καρδιτσομάγουλας, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες της εργαζόμενης μητέρας.

Με τον Ν. 3852/2010 του Καλλικράτη, καταργήθηκε ως Νομικό Πρόσωπο, συμπεριλήφθηκε στο οργανόγραμμα του Δήμου και λειτουργεί ως υπηρεσία του σε επίπεδο Διεύθυνσης, (ΦΕΚ 1399-16.06.2011), συμπεριλαμβάνοντας και τον Παιδικό Σταθμό της Δημοτικής ενότητας της Μητρόπολης. Όλες οι δομές λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος.

Σήμερα συστεγάζονται οι:

Σκοπός Λειτουργίας

Σκοπός της λειτουργίας τους είναι να προσφέρουν:

  1. Προσχολική αγωγή που ακολουθεί τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και ανταποκρίνεται στις ανάγκες για την ολόπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών.
  2. Την καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση & ψυχαγωγία των νηπίων, που εξαιτίας της εργασίας και των δύο γονέων ή άλλης κοινωνικής αιτίας δεν την έχουν.
  3. Κατάλληλη προετοιμασία για τα παιδιά της προ-νηπιακής ηλικίας, για την απρόσκοπτη είσοδό τους στο Νηπιαγωγείο και μετέπειτα στο Δημοτικό Σχολείο, μέσα από προγράμματα ανάλογα της νοητικής και ψυχοκινητικής τους εξέλιξης.
  4. Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προβληματισμό των γονέων σε θέματα αγωγής, ψυχολογίας και σχέσεων με τα παιδιά τους.

Λειτουργία Παιδικών Σταθμών

Η λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, επί πέντε ημέρες εβδομαδιαία, από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Από την 1η Αυγούστου έως 31η Αυγούστου οι Παιδικοί Σταθμοί παραμένουν κλειστοί.

Οι Παιδικοί Σταθμοί δεν λειτουργούν κατά το χρονικό διάστημα των Χριστουγέννων από 24η Δεκεμβρίου έως και 6η Ιανουαρίου και το Πάσχα από τη Μ. Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, διαστήματα που είναι απαραίτητα για οικογενειακή σύναξη και θρησκευτική ανάταση της οικογένειας.

Το προσωπικό από 1η Αυγούστου έως 31η Αυγούστου παίρνει υποχρεωτικά την ετήσια άδειά του, εκτός αν, αλλάξει ο χρόνος διακοπών των Παιδικών Σταθμών ή σε ορισμένες έκτακτες περιπτώσεις που κρίνονται από τη Διεύθυνση και πάντα μέσα στα πλαίσια που προβλέπονται από τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών αρχίζει από τις 7:00 ώρα π.μ. και λήγει στις 15:00 μ.μ.

Η δυναμικότητα ανέρχεται στα τριακόσια πενήντα (350) περίπου παιδιά ετησίως, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος των αναγκών της εργαζόμενης μητέρας του Δήμου μας.

Η ηλικίες των παιδιών που φιλοξενούνται είναι από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο.

Παιδαγωγικές Δράσεις

Η οργάνωση της παιδαγωγικής δράσης σε όλες τις ηλικίες γίνεται με γνώμονα τις ανάγκες των παιδιών και στηρίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και στην δράση της παιδαγωγού, η οποία λειτουργεί έτσι ώστε, να βοηθάει τα παιδιά στην εξελικτική τους πορεία, προσφέροντας τους τα κατάλληλα ερεθίσματα.

Δουλεύει μαζί με τα παιδιά και όχι για τα παιδιά, χωρίς να επιβάλλει πάντα τις επιλογές της.

Στα πλαίσια της ψυχαγωγίας καθώς και της ενημέρωσης, διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις παιδαγωγικού, ψυχαγωγικού, ενημερωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Εγγραφές – Τροφεία

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Καρδίτσας, έχουν όλα τα παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο.

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 25 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζομένων γονέων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (όπως π.χ. παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, παιδιά αγάμων μητέρων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λ.π.).

Το Δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να εξειδικεύει τα κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη μοριοποίησή τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
Όσοι έχουν εισόδημα  Πληρώνουν μηνιαίως
Από Εώς
1 0,00€ 6.000,00€ ΔΩΡΕΑΝ
2 6.000,01€ 12.000,00€ 15,00€
3 12.000,01€ 16.000,01€ 20,00€
4 16.00,01€ 20.000,00€ 30,00€
5 20.000,01€ 25.000,00€ 40,00€
6 25.000,01€ 30.000,00€ 50,00€
7 30.000,01€ και άνω 60,00€

Πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 € ΔΩΡΕΑΝ.

Άνω των 15.000,00 € θα καταβάλλεται για το α΄ τέκνο το ποσό των 15,00 € και για το β΄ τέκνο το ήμισυ του καταβαλλομένου για το α΄ τέκνο δηλ. 7,5 €.

Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης , θα καταβάλλουν ποσό 20,00 € ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων, ή τέκνο αυτής, έχει ποσοστό αναπηρίας 67%. Η απαλλαγή ισχύει μέχρι του ποσού των 12.000,00 €. Από 12.000,00 € και άνω θα καταβάλλει το ποσό των 15,00 € μηνιαίως.

Τα τροφεία καταβάλλονται ανεξαρτήτως παρουσιών των νηπίων, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στην δύναμη των Παιδικών Σταθμών. Τα καταβαλλόμενα τροφεία είναι μηνιαία (11 μήνες) και καταβάλλονται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα στην υπεύθυνη του Σταθμού.

Σχετικά άρθρα