ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

image_print
24413 50731sotantoniou@gmail.com ΑΝΤ/ΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: