ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

image_print
24413 50731sotantoniou@gmail.com ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

► Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας
► Την αποκομιδή αστικών απορριμμάτων
► Τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών
► Την καθαριότητα οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
► Την καθαριότητα λαϊκών αγορών
► Τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Καρδίτσας
► Την εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου
► Την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και των αποθηκών του Δήμου στον χώρο του Δημοτικού αμαξοστασίου
► Την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων πάσης φύσεως οχημάτων
► Τη διαχείριση και περισυλλογή αδέσποτων ζώων
► Τη συντήρηση οχημάτων του Δήμου
► Τη μέριμνα για την υλοποίηση έργων και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες
► Τη διαχείριση υλικού αποθηκών του Δήμου
► Την εποπτεία λειτουργίας, συντήρησης και καθαριότητας των δημοτικών πάρκων
► Τον συντονισμό των δράσεων για την μείωση της αφισορρύπανσης