ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

s.antoniou@dimoskarditsas.gov.gr

Αρμοδιότητες:

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης