ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΒΑΙΟΣ

image_print
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τη ρύθμιση ζητημάτων Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με την αρμόδια αντιδήμαρχο

Τη ρύθμιση ζητημάτων Δημοτικής Αστυνομίας σε συνεργασία με την αρμόδια αντιδήμαρχο

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης