Αποφάσεις

image_print
Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Δ/Ε Καρδίτσας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤ45ΩΕΗ-2ΔΨ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 902 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. Καρδίτσας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΥΕ8ΩΕΗ-ΥΛΦ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 903 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σάρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Κάμπου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΕΚΩΕΗ-86Ν 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 900 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποιΐας για τις ανάγκες της Δ/Ε Καλλιφωνίου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΡΛΙΩΕΗ-98Π 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 899 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε. Καρδίτσας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 64ΝΤΩΕΗ-ΩΥΝ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 898 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. Μητρόπολης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 660ΜΩΕΗ-Ω6Σ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 897 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μητρόπολης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΩΟΜΩΕΗ-7ΥΘ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 896 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποιΐας για τις ανάγκες της Δ/Ε Ιτάμου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Α9ΑΩΕΗ-ΜΗ7 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 895 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Δ/Ε Κάμπου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ν3ΗΩΕΗ-Ρ4Γ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 894 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων Δ.Ε. Καρδίτσας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Φ27ΩΕΗ-ΧΝΠ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 893 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κάμπου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ8ΚΒΩΕΗ-ΥΝΩ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 892 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ιτάμου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Γ37ΩΕΗ-ΜΘ8 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 891 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Καλλιφωνίου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΔ1ΩΕΗ-0Δ4 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 890 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ιτάμου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΙΑ0ΩΕΗ-ΨΧΧ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 889 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Μητρόπολης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΖΝΨΩΕΗ-9ΗΘ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 888 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Καρδίτσας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 68ΟΛΩΕΗ-ΜΗΙ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 887 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση ανελκυστήρων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω8Π9ΩΕΗ-Β0Λ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 886 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σάρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Καλλιφωνίου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΨ79ΩΕΗ-5ΙΤ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 885 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών χρωματισμών για τις ανάγκες της Δ.Ε. Μητρόπολης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΣΕΩΕΗ-ΒΚ6 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 884 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών χρωματισμών για τις ανάγκες της Δ/Ε Καρδίτσας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69Γ4ΩΕΗ-8ΒΞ 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 883 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4,126