Αποφάσεις

image_print
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 62ΜΓΩΕΗ-Χ86 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/2490 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΙΝΑΩΕΗ-ΕΣ7 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/2489 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Π63ΩΕΗ-49Ο 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/2486 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 66/2020 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΕ6ΩΕΗ-Φ10 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/2488 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΟΠΑΚ ΑΡΙΘΜΟΣ 56 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΘΘΟΚΟ3-ΑΨΨ 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 2183 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόγραμμα Εναρμόνισης, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα Παιδικών Σταθμών)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΤΦΩΕΗ-ΣΕΚ 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 1305 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω1ΟΖΟΡΥΕ-ΡΑΔ 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 6610 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 66/2020 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝ2ΚΩΕΗ-ΖΒΨ 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/2481 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθειας εξαρμωτικών για το Αντλιοστάσιο Λυμάτων Καρδίτσας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6099ΟΡΥΕ-Σ3Τ 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 6606 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 66/2020 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ( ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜ4ΝΩΕΗ-Α1Ε 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/2480 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή βάσει σύμβασης
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΣΕΡΟΡΥΕ-Ι6Α 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 6605 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΠΠΖΟΡΥΕ-Θ06 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 6604 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθειας κινητήρα για το Αντλιοστάσιο ύδρευσης στην Τ.Κ. Ζουγρίου της Δ.Ε. Ιτάμου, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΓΠΦΟΡΥΕ-6ΩΩ 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 6607 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΡΙΘΜ. 66/2020 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ( ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠΠΦΩΕΗ-Γ9Φ 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/2478 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΕΞΦΩΕΗ-ΤΣΠ 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17372 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 67Ψ9ΟΡΥΕ-ΙΟΧ 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 6603 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΝ 18/9/2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ν4ΙΩΕΗ-634 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/2479 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μηχανογραφικό υλικό (Η/Υ, πολυμηχανήματα, σκάνερ, φαξ, περιφερειακά κοκ),
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Β98ΩΕΗ-ΓΜ5 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/2477 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΔΞ4ΩΕΗ-2ΓΥ 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/2473 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΑΡΙΘ. 686/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΡΖ0ΩΕΗ-ΚΟΖ 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17353 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4,429