Αποφάσεις

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ2218
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 78ΛΣΩΕΗ-ΑΜΕ 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1198 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 8% ΧΕΠ: Α/611,Α/666,Α/717,Α/778,Α/780,Α/781,Α/782,Α/815,Α/836,Α/838,Α/839,ΛΤ/13,Α/834,Α/844,Α/850,ΛΤ/66,ΛΤ/67,ΛΤ/71,ΛΤ/75,ΛΤ/76,ΛΤ/93,Α/835,Α/840,Α/856,Α/859,Α/860,Α/867,Α/887,Α/890,Α/891,Α/897,Α/918,Α/934,Α/956,Α/975,Α/1021,Α/902,Α/955,Α/957,Α/967,Α/1024,Α/1030,Α/1031,Α/1032,Α/1033,Α/1036,Α/1037,Α/1038,Α/1044,Α/1028,Α/1045,Α/1060,Α/1065,Α/1066,Α/923,Α/1070,Α/1075,Α/1077,Α/1078,Α/1079,Α/1095,Α/1096,Α/1102,Α/1107
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΙ61ΩΕΗ-Ρ4Μ 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/310 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% ΧΕΠ: Α/649,Α/816,Α/833,Α/757,ΛΤ/49,ΛΤ/50,ΛΤ/51,ΛΤ/52,ΛΤ/53,ΛΤ/54,ΛΤ/59,ΛΤ/60,ΛΤ/61,ΛΤ/62,ΛΤ/63,ΛΤ/83,ΛΤ/94,Α/791,Α/794,Α/801,Α/810,Α/814,Α/817,Α/851,Α/894,Α/895,Α/924,Α/970,Α/971,Α/979,Α/1002,Α/1003,Α/900,Α/901,Α/904,Α/905,Α/913,Α/953,Α/969,Α/1014,Α/1019,Α/1025,Α/1026,Α/1023,Α/1027,Α/1043,Α/1049,Α/1050,Α/1051,Α/1052,Α/1053,Α/1054,Α/1059,Α/959,Α/960,Α/961,Α/962,Α/963,Α/964,Α/965,Α/966,Α/1067,Α/1071,Α/1073,Α/1076,Α/1090,Α/1092,Α/1098,Α/1099,Α/1101,Α/1103,Α
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦ6ΖΩΕΗ-ΤΩΙ 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/309 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1% ΧΕΠ: Α/800,Α/802,Α/803,Α/804,Α/805,Α/821,Α/822,Α/823,Α/825,ΛΤ/77,Α/939,Α/940,Α/941,Α/942,Α/943,Α/947,Α/948,Α/949,Α/950,Α/952,Α/954
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΕ6ΩΕΗ-4ΑΛ 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/308 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ 3% ΧΕΠ: Α/784,Α/842,Α/896,Α/903,Α/1005
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63ΘΕΩΕΗ-0ΤΗ 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/307 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αυτοκόλλητων ετικετών ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 978ΕΟΡΥΕ-ΙΗ9 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 3382 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ι-2 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 924670)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥ93ΩΕΗ-7Κ5 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1197 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΖΗΧΟΡΥΕ-ΩΩΑ 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ0484/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΑΥ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΚΗ6ΟΡΥΕ-ΣΑΝ 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ302/3391/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών χρωματισμών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΣΗΩΕΗ-ΚΦΔ 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1196 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ 25/01/2019 ΕΩΣ 21/03/2019 ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 441582413-02 4 (ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ Ι16)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ9Ι0ΩΕΗ-5ΝΑ 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1195 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-7131.05 ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ
ΑΔΑ: Ω93ΕΟΚΟ3-ΠΗΠ 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1221 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑ 15-6672 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
ΑΔΑ: ΩΡ36ΟΚΟ3-ΡΝΙ 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1220 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019(ΣΤΑΔΙΟ,ΩΔΕΙΟ)
ΑΔΑ: 6Ρ5ΙΟΚΟ3-ΞΑ6 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/177 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ 15/01/2019 ΕΩΣ 07/03/2019 ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 441597062-04 1 (ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Θ97ΩΕΗ-ΕΗΖ 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1194 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΧΗΛΟΡΥΕ-Ρ19 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 3381 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΔΗΜΟΡΥΕ-ΒΡΦ 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 3380 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών (σετ στεγανών, κολάρου νερού κινητήρα κ.α.) για το υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 39080 και την πραγματοποίηση επισκευών στο προαναφερθέν υπηρεσιακό όχημα (αλλαγή στεγανών μπουκάλας και κολάρου νερού κινητήρα), ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΗΠ1ΟΡΥΕ-ΡΜΑ 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 3378 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ ΑΠΟ 26/02/2019 ΕΩΣ 21/04/2019( ΚΔΑΠ ΓΙΟΛΔΑΣΗ) ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 441566524-03 1
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 642ΠΩΕΗ-487 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1193 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καρτελών ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω6ΩΛΟΡΥΕ-Ζ4Ε 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 3379 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 3.545