Αποφάσεις

image_print
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λαδιού για το Β/Κ, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΣΔ6ΟΡΥΕ-ΦΟΡ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 3451 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 283/2024 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών ΑΔΑ: 9Χ7ΥΩΕΗ-Φ44 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 13517 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΑΖΧΟΡΥΕ-84Ψ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 3457 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.282 /2024(Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΕΝΤΩΣΗΣ - ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ » ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024
Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών ΑΔΑ: 905ΦΩΕΗ-ΓΗΔ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 13516 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Προμήθεια οικοδομικών υλικών, υλικών ασφάλτου και σιδήρου Δ.Ε. Καρδίτσας. Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων στο Νέο Δημαρχείο.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ9ΓΖΩΕΗ-ΣΝ4 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 869 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ελαστικών για το υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΡ 7227, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΖΠ2ΟΡΥΕ-ΣΒΟ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 3467 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρδίτσας - Προμήθεια εξοπλισμού νέου Κλειστού Γυμναστηρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (1322.0019) Α.Π. 4169/08-02-2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΘΓ0ΩΕΗ-ΞΚΑ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1167 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρδίτσας - Προμήθεια εξοπλισμού νέου Κλειστού Γυμναστηρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (1322.0019) Α.Π. 4172/07-02-2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΡ8ΩΕΗ-Ε9Χ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1165 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΑΥ-324-3475 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ12ΑΟΡΥΕ-Ν4Π 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-324-3475 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ1Σ5ΩΕΗ-2ΦΑ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1175 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΥΛ2ΩΕΗ-ΓΕ5 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1174 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΑΙΩΕΗ-ΦΚΕ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1173 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Λ4ΛΩΕΗ-ΠΦΦ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1170 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7ΜΜΩΕΗ-Ν0Α 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1169 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΙΥΩΕΗ-ΓΞΗ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1168 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 91ΖΠΩΕΗ-30Π 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1163 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΧ8ΩΕΗ-ΤΛ6 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1162 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟ30ΩΕΗ-Α3Β 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1161 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ - ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5 -ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔΝ3ΩΕΗ-4ΦΕ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1172 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΙΦΩΕΗ-ΛΨ2 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1171 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 6.478