Αποφάσεις

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού δημοτικών χώρων σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες (Πάγια Προκαταβολή Προέδρων Τ/Σ & Δ/Σ), ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 20/7/2018 ΕΩΣ 25/7/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΝΕΡΑΙΔΑΣ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΧ0ΔΩΕΗ-3Γ5 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2572 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επείγουσες εργασίες καθαρισμού δημοτικών χώρων σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες (Πάγια Προκαταβολή Προέδρων Τ/Σ & Δ/Σ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΝΕΡΟΠΟΝΤΗ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ 10/6/2018 ΕΩΣ 15/6/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΝΕΡΑΙΔΑΣ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60ΖΩΩΕΗ-37Υ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2571 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επείγουσες εργασίες καθαρισμού δημοτικών χώρων σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες (Πάγια Προκαταβολή Προέδρων Τ/Σ & Δ/Σ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣΑΠΟ 1/7/2018 ΕΩΣ 10/7/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΝΕΡΑΙΔΑΣ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ1ΠΚΩΕΗ-Π5Ρ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2570 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2018 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ" ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω141ΩΕΗ-1Ξ2 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2569 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επείγουσες εργασίες καθαρισμού δημοτικών χώρων σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες (Πάγια Προκαταβολή Προέδρων Τ/Σ & Δ/Σ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ 1/6/2018 ΕΩΣ 30/9/2018 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65ΨΖΩΕΗ-ΞΛΒ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2568 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ “Youth Democracy Academy”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 602ΧΩΕΗ-4Ε1 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 19459 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2018 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ"
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΠ2ΔΩΕΗ-ΗΚΗ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2559 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων (Διακαστικά έξοδα σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 42/2018 Απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Καρδίτσας για την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΡΠΖΩΕΗ-ΨΒ6 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 1286 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επείγουσες εργασίες καθαρισμού δημοτικών χώρων σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες (Πάγια Προκαταβολή Προέδρων Τ/Σ & Δ/Σ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΟΓΟΥ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΠΟΝΤΗΣ ΑΠΟ 22/6/2018, 23/6/2018, 24/6/2018 ΕΩΣ 25/6/2018.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠΖΞΩΕΗ-ΗΜΕ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2567 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επείγουσες εργασίες καθαρισμού δημοτικών χώρων σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες (Πάγια Προκαταβολή Προέδρων Τ/Σ & Δ/Σ), ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 12/5/2018, 13/5/2018, 14/5/2018, ΕΩΣ 15/5/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ43ΤΩΕΗ-0ΧΘ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2565 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ρ2ΒΩΕΗ-ΝΤΧ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2566 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Επείγουσες εργασίες καθαρισμού δημοτικών χώρων σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες (Πάγια Προκαταβολή Προέδρων Τ/Σ & Δ/Σ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ 1/6/2018 ΕΩΣ 30/10/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΑΠ2897/19-11-2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓΛ2ΩΕΗ-ΔΟΛ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2564 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Προμήθεια αδρανών υλικών.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 75ΜΛΟΡΥΝ-55Δ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 96/493Α/2018/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤ.ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 20-5-18 ΕΩΣ 31-7-18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩ9ΘΩΕΗ-ΙΗΝ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2563 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ 26/7/2018 ΕΩΣ 31/7/2018 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΥΕ Μ.Κ.6 ΣΕ ΔΕ Μ.Κ.4)
ΑΔΑ: ΨΨΦΣΟΚΟ3-ΑΞ0 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/24 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δαπάνες πιστοποιήσεων παντός τύπου μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΠΧΩΕΗ-ΒΗΟ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2557 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ιτάμου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ). ΑΠ2552/22-10-2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7ΥΦΩΕΗ-Ζ31 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2562 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ 26/7/2018 ΕΩΣ 31/7/2018 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΔΕ Μ.Κ.7 ΣΕ ΠΕ Μ.Κ.4)
ΑΔΑ: 7ΜΥΠΟΚΟ3-74Ψ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/23 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Επείγουσες ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘ. ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΟΓΩ ΝΕΡΟΠΟΝΤΗΣ&ΑΝΕΜΟΘ.& ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΤΟΤ. ΑΠΟ 1/6/18 - 30/9/18 ΔΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΨ0ΩΕΗ-ΛΨΘ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2561 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΧΩΩΟΡΥΕ-Π3Μ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 952/8736 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 3.260