Αποφάσεις

image_print
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ (ΧΕΠ 1320/Α/2021 ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΨ0ΩΕΗ-82Α 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1355 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΨΨ7ΟΡΥΕ-ΜΗΗ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ380/3238/2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ(ΡΕΥΜΑ-ΑΕΡΙΟ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΚΣΚΩΕΗ-2ΛΕ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1354 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 311 / 2021 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΝΔΩΕΗ-ΓΑ3 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 7787 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Φ. ΑΠΟ 1/10/19-31/1/21
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΙΧ8ΩΕΗ-89Ρ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1350 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ.Δ.Π.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΑΑΥΟΡΥΕ-Ψ2Υ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ443/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι16) ΑΡ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 2706407- 5/2/2021 ως 5/4/2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΟΣΩΕΗ-ΗΦ7 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1353 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 5/2/2021-5/4/2021 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 0854795-Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΕ4ΩΕΗ-ΘΙΘ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1352 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση του ελέγχου και της πιστοποίησης του ανελκυστήρα στο κτήριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΚΜ2ΟΡΥΕ-ΨΚ3 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 3215 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 23/2/2021-23/4/2021 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 21862. Κ Α Π Η
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤ1ΦΩΕΗ-ΞΣΦ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1351 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 28/2/2021-28/4/2021 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 00859 (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΡΟΜΑ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΙΩΓΩΕΗ-2ΚΩ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1349 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61ΠΤΩΕΗ-51Σ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1347 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΘΕΣ.ΝΙΚΗ 11/12/2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΚ1ΩΕΗ-ΖΡ7 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1348 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΑΔΑ: Ψ3ΝΠΟΚΟ3-ΑΩ6 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚΟΘΕΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΡ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 1934007651- 24/12/2020 ως 24/2/2021 & ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΠΧΩΩΕΗ-ΕΑ5 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1343 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΗΚΑΣΠ 20220003604272 (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) 1/3/2021 ως 31/3/2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΡΘΓΩΕΗ-ΓΤ6 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1342 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ7Γ5ΟΡΥΕ-85Φ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ379/3213/2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΤΠΧΩΕΗ-4Ο3 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 7777 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ω2ΩΩΕΗ-6ΑΟ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1341 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜ0ΡΩΕΗ-ΩΧΖ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1340 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4,711