ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

image_print
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τη ρύθμιση ζητημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο

► Το συντονισμό, επίβλεψη και παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται ή θα εκτελεστούν στο Δήμο Καρδίτσας και ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης