ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

image_print
6973746572psveronis@gmail.com ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Τη συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού
Την ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμηση κτισμάτων
► Την τοποθέτηση, έλεγχο και συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών
Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας κοιμητηρίων
Τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του δημοτικού οδοφωτισμού
Την προώθηση δράσεων που αφορούν στην προώθηση χρήσης του ποδηλάτου και στην ανάπτυξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας