ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

image_print
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τη ρύθμιση ζητημάτων Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο

Τη ρύθμιση ζητημάτων Εθελοντισμού σε συνεργασία με την αρμόδια αντιδήμαρχο

Τη ρύθμιση ζητημάτων Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την αρμόδια αντιδήμαρχο

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης