ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

image_print
spykourt2017@gmail.com ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Πρασίνου, Περιβάλλοντος, Δασών και Δημοτικής Αστυνομίας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

► Το συντονισμό και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς
► Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου
► Τη διαχείριση και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου
► Το συντονισμό των δράσεων για την προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα των δενδροφυτεύσεων
► Το συντονισμό των δράσεων για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ του Δήμου, φορέων, επιχειρήσεων και ιδιωτών για την βελτίωση του αστικού πρασίνου
Το συντονισμό της εφαρμογής πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων σχετικών με τη διαχείριση των δασικών πόρων στην περιοχή του Δήμου

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης