ΡΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

image_print
6934147048rovasgiannis@outlook.com.gr ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την ενημέρωση των νέων της πόλης για τα δικαιώματά τους και για τις ευκαιρίες επαγγελματικής και κοινωνικής τους εξέλιξης
Την διασύνδεση και συνεργασία με οργανώσεις νεολαίας με βασικό στόχο την άμβλυνση και επίλυση των προβλημάτων των νέων
Τη μέριμνα για την ομαλή διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων κάθε είδους
Την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού
Την παρακολούθηση της διαχείρισης και συντήρησης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου, του αθλητικού πάρκου και των αθλητικού πάρκου «Παλέρμο»