Εθελοντισμός

image_print

Ο εθελοντισμός αποτελεί μια εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς όπου το άτομο χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, από τη βασική του ανάγκη για αλληλεγγύη, προσφέρει τον ελεύθερο του χρόνο για ένα κοινωφελή σκοπό είτε με δική του πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ή φορέα. Ο εθελοντισμός ως ιδέα, έχει ηθική αξία και οφείλουμε όχι μόνο να τον ενστερνιστούμε εμείς οι ίδιοι, αλλά να τον καλλιεργήσουμε και να τον διαδώσουμε, κυρίως στους νέους συμπολίτες μας. Η ανιδιοτελής και συνάμα οικειοθελής προσφορά, η εθελοντική εργασία ακολουθεί μία κυκλική διαδρομή με αφετηρία τον εθελοντή και τελικό αποδέκτη τον ίδιο, ως μέλος του συνόλου. Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, με τις ιδιαίτερα σκληρές οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις που όλοι ζούμε, ιδιαίτερα όμως πολλές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η προσπάθεια προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, αποτελεί ίσως τον μοναδικό συνδετικό κρίκο της διατήρησης της κοινωνικής μας συνοχής.

Με τη δημιουργία της ιστοσελίδας αυτής, θέλουμε να προβάλλουμε όλες τις δράσεις του Δήμου, κοινωνικές, πολιτισμικές, περιβαλλοντικές, αθλητικές, κ.α., να ενημερώσουμε τους πολίτες και να ευαισθητοποιήσουμε, να ενθαρρύνουμε, να προωθήσουμε και να στηρίξουμε την ενεργή εθελοντική συμμετοχή τους σε αυτές, ενδυναμώνοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Τι είναι Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής. Αποτελεί πλέον αυτονόητη πραγματικότητα στις εξελιγμένες κοινωνίες του κόσμου. Είναι η αυθόρμητη, ενσυνείδητη και ανιδιοτελής προσφορά ανθρώπινης ενέργειας και η ηθελημένη παροχή υπηρεσιών για κάποιον κοινωφελή σκοπό. Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα των τελευταίων δεκαετιών, με κύριο χαρακτηριστικό του την εθελοντική προσφορά υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο, μέσα από χιλιάδες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες παρεμβαίνουν με στόχο να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο και να διαμορφώσουν ένα κόσμο καλύτερο. Ο εθελοντισμός δεν έχει πλαίσια και όρια, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις, με βάση την κοινωνικό- οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα της κοινωνίας.

Βασικά κίνητρα για παροχή εθελοντικής εργασίας είναι η θέληση, η ηθική και συναισθηµατική ικανοποίηση που νιώθει το άτοµο µέσω της προσφοράς του, η επικοινωνία του µε άλλα άτοµα, η δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του, η συµµετοχή στα κοινά και η ουσιαστική εµπλοκή του ατόµου σε συλλογικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η κοινωνία µας. Μέσα από τον εθελοντισµό, οι άνθρωποι διαµορφώνουν µία στάση που αντιµάχεται τον κοινωνικό αποκλεισµό και την περιθωριοποίηση. Επίσης τα άτοµα µαθαίνουν να συμβιώνουν αρμονικά, αποβάλλοντας τον ατομισμό και τον εγωισμό τους, καθώς παράγουν αφιλοκερδώς κοινωνικό έργο.

Οι παράγοντες που ευνοούν τη συµµετοχή των πολιτών σε εθελοντικό έργο είναι η θετική στάση και συµπεριφορά των εµπλεκοµένων στην εθελοντική δράση, η αξιοπιστία και φερεγγυότητα του έργου, οι καλές σχέσεις µεταξύ των εθελοντών αλλά και η αµοιβαιότητα στις επιδιώξεις και τους στόχους τους. Επίσης αποκτούν συνείδηση των υποχρεώσεών τους και των δικαιωμάτων τους με αποτέλεσμα να γίνονται πιο υπεύθυνοι.

Εν τέλει, ο απώτερος σκοπός του εθελοντισμού είναι η ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου, αφού εξοπλίζεται με κοινωνικές, ηθικές και πολιτικές αρετές.

Πολλοί θα ήθελαν να γίνουν εθελοντές, αλλά δεν παίρνουν την απόφαση…

Πιθανώς διστάζουν επειδή δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι ο εθελοντισμός. Παλαιότερα ήταν συνυφασμένος με τη φιλανθρωπία και στο μυαλό του κόσμου αφορούσε κατά κανόνα γυναίκες, πιθανόν ανώτερης κοινωνικής και οικονομικής τάξης. Ο εθελοντισμός, όμως, είναι κάτι περισσότερο από τη φιλανθρωπία. Στη σύγχρονή του ιδέα, είναι συνεχής, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος, όχι μόνο να ξεπεράσει τη δυσκολία στιγμιαία, αλλά και να εκπαιδευτεί, να δυναμώσει για να μπορεί να επιβιώνει και στο μέλλον. Επίσης, μεταξύ άλλων, βοηθά και στηρίζει τον άνθρωπο τόσο υλικά όσο και ηθικά, ψυχολογικά, κοινωνικά.

Σήμερα οι κοινω­νίες έχουν ανάγκη τη συμμετοχή όλων μας. Όλοι οι άνθρωποι είναι χρήσιμοι και μπορούν να προσφέρουν όταν το θέλουν πραγματικά. Οι εθελοντές προέρχονται από οποιοδήποτε κοινωνικό-οικονομικό στρώμα της κοινωνίας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ένας εθελοντής μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας, οικονομικής κατάστασης, ακαδημαϊκού υπόβαθρου, τότε μπορούμε εύκολα να ισχυριστούμε ότι σχεδόν όλοι οι πολίτες μπορούν να είναι υποψήφιοι εθελοντές.

Γίνε Εθελοντής!

Ας προωθήσουμε τον εθελοντισμό σε όλες του τις εκφάνσεις, βάζοντας στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής, την αλληλεγγύη, τη στήριξη των ευπαθών ομάδων, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την κάλυψη πρωτογενών αναγκών, τη στήριξη των οικονομικά αδυνάτων και μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα τέκνα, καθώς και των μοναχικών ατόμων, την υποστήριξη των περιβαλλοντικών, πολιτισμικών, αθλητικών και άλλων δράσεων. Χωρίς τη βοήθεια των εθελοντών, δεν είναι δυνατή η παροχή πολλών υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν εθελοντικά, μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική αίτηση, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες.

Όλα τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και εισάγονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που επιτρέπει τη διαχείρισή τους αποτελεσματικά.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε απ’ ευθείας στο τηλέφωνο 24413 54716.

Μπορείτε να δηλώσετε εθελοντής συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στην παρακάτω φόρμα και υποβάλλοντάς την. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εθελοντή σε διάφορες μορφές αρχείων (docx, odt, pdf), να την συμπληρώσετε και να τη στείλετε στο e-mail: ethelontismos@dimoskarditsas.gov.gr

    ΝαιΌχι

    Σχετικά άρθρα

    Σχετικές εκδηλώσεις