Οργανόγραμμα

image_print
 • Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
  • Τοπικές Κοινότητες
   • Δημοτική Ενότητα Ιτάμου
   • Δημοτική Ενότητα Καλλιφωνίου
   • Δημοτική Ενότητα Κάμπου
   • Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας
   • Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης
  • Αποκ. Υπηρεσίες με Έδρα το Καλλίθηρο
   • Γραφείο ΚΕΠ Καλλίθηρου
   • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη Καλλίθηρου
   • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Καλλίθηρου
  • Αποκ. Υπηρεσίες με Έδρα το Καλλιφώνι
   • Γραφείο ΚΕΠ Καλλιφωνίου
   • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη Καλλιφωνίου
   • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Καλλιφωνίου
  • Αποκ. Υπηρεσίες με Έδρα το Σταυρό
   • Γραφείο ΚΕΠ Σταυρού
   • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη Σταυρού
   • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Σταυρού
  • Αποκ. Υπηρεσίες με Έδρα τη Μητρόπολη
   • Γραφείο ΚΕΠ Μητρόπολης
   • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη Μητρόπολης
   • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Μητρόπολης
 • Δήμαρχος
 • Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο
  • Γενικός Γραμματέας
  • Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
  • Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
  • Νομική Υπηρεσία
  • Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
  • Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
  • Αυτοτελές Τμήμα Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 • Γενική Διεύθυνση
 • Αποκ. Υπηρεσίες με Έδρα τη Μητρόπολη
  • Γραφείο ΚΕΠ Μητρόπολης
  • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη Μητρόπολης
  • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Μητρόπολης
 • Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διαφάνειας και Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Τμήμα Προγραμματισμού
  • Τμήμα Δικτύων, Τηλεπικοινωνιών & Υποστήριξης Εξοπλισμού ΤΠΕ
  • Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Τουρισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας και Ποδηλάτου
  • Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων
  • Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
  • Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
  • Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
  • Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
 • Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου
  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
  • Τμήμα Μηχανικής Αποκομιδής Οδοκαθαρισμού και Διαχείρισης Απορριμμάτων
  • Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
  • Τμήμα Συντήρησης Χώρων Πρασίνου
 • Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και ΑΜΕΑ
  • Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και ΑΜΕΑ
  • Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
  • Τμήμα Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
  • Τμήμα ΚΑΠΗ
 • Διεύθυνση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
  • Τμήμα Διοίκησης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
  • Α' Παιδικός Σταθμός
  • Α' Βρεφονηπιακός Σταθμός
  • Γ' Παιδικός Σταθμός
  • Α' Βρεφικός Σταθμός
  • Β' Βρεφονηπιακός Σταθμός
  • Παιδικός Σταθμός Καρδιτσομαγούλας
  • Παιδικός Σταθμός Μητρόπολης
 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων Ιτάμου, Καλλιφωνίου, Κάμπου, Μητρόπολης
  • Τμήμα Αιρετών Οργάνων
  • Τμήμα Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης
  • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Τμήμα Μισθοδοσίας
  • Τμήμα Πρωτοκόλλου και Επικοινωνίας με τους πολίτες
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων
  • Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
  • Τμήμα Προσόδων
   • Δημοτικό Κοιμητήριο
  • Τμήμα Ταμείου
  • Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών
  • Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Λαϊκών Αγορών
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
  • Τμήμα Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων
  • Τμήμα Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών & Περιβαλλοντικών Έργων
  • Τμήμα Εγκαταστάσεων & Αδειών Μεταφορών
 • Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
 • Διεύθυνση Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού
  • Τμήμα Αθλητισμού
  • Τμήμα Βιβλιοθηκών
  • Τμήμα Παιδείας, Διοικητικής Υποστήριξης και Προγραμματισμού Εκδηλώσεων