Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από το Δήμο Καρδίτσας

29/01/2021
image_print

Ο Δήμος Καρδίτσας συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον και έχοντας ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στα αστικά κέντρα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, πήρε την πρωτοβουλία για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Οι στρατηγικές βιώσιμης κινητικότητας αφορούν σε μία σύγχρονη πολυτροπική μετακίνηση μέσω της προώθησης του περπατήματος, του ποδηλάτου, της δημόσιας συγκοινωνίας και των συλλογικών μορφών μετακίνησης. Παράλληλα προωθείται η οδική ασφάλεια, με την προαγωγή των ήπιων μετακινήσεων και εν γένει με την αλλαγή της φιλοσοφίας της μετακίνησης στην πόλη.

Το Σ.Β.Α.Κ. αντιμετωπίζει τα ζητήματα της αστικής κινητικότητας σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης, το αστικό πράσινο, την οργάνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις αστικές υποδομές, την ενεργειακή απόδοση της πόλης, καθώς και την καθημερινότητα των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών. Ταυτόχρονα δίνει έμφαση σε ζητήματα ασφάλειας, πρόσβασης σε εμπορεύματα και υπηρεσίες, αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου, μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας και άμβλυνσης των συγκρούσεων των χρήσεων γης.

Οι πολίτες καλούνται να καταθέσουν τα προβλήματα και τις ιδέες τους για τις μετακινήσεις στην πόλη καθώς και να απαντήσουν στα σχετικά ερωτηματολόγια, συμβάλλοντας στην εκπόνηση ενός αρτιότερου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ