Αποφάσεις

image_print
Έγκριση κανονιστικής απόφασης επί της αίτησης της κας Θέου Αλεξάνδρας για δέσμευση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Καραισκάκη 41
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΕΗ-Η 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 8358 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση κανονιστικής απόφασης που αφορά την προσθήκη δύο στάσεων του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Καρδίτσας στην Τ.Κ Καλλιφωνίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΕΗ-7 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 8355 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39079
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α2ΧΟΡΥΕ-2 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1870 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4Α35ΟΡΥΝ-Ζ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 321 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4Α35ΟΡΥΝ-0 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 320 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΕ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4Α35ΟΡΥΝ-Λ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 316 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4Α35ΟΡΥΝ-1 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 317 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΕ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4Α35ΟΡΥΝ-9 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 316 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΔΕ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4Α35ΟΡΥΝ-Ν 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 318 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4Α35ΟΡΥΝ-Ο 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 315 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΕ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4Α35ΟΡΥΝ-Φ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 314 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 4Α35ΟΡΥΝ-Κ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 313 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Δ.Ο.Π.Α.Κ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α35ΟΚΟ3-Η 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 206 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΠΑΚ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α35ΟΚΟ3-Χ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 205 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (9,39) ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α35ΟΚΟ3-8 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 173 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (1
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α35ΟΚΟ3-Φ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 172 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΠΥ/ΥΕΘΑ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α35ΟΚΟ3-Β 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 171 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Δ.Ο.Π.Α.Κ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α35ΟΚΟ3-Ο 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 170 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α35ΟΚΟ3-Ζ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 169 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α35ΟΚΟ3-Π 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 168 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.460 6.461 6.462 6.463 6.464 6.511