Αποφάσεις

image_print
Εγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ στη θέση Μετόχι Ξηραύλακας του Δήμου Καρδίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-Θ2Κ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13423 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-43Ν 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13422 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-ΘΛΨ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13421 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Υποβολή αιτήματος ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013 υποέργου στο έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ με τίτλο ΦΥΤΕΥΣΗ ΧΑΔΑ ΜΕ ΞΗΡΟΦΥΤΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-ΛΜΘ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13420 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 48833
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΡΥΕ-ΘΒ0 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2897 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤ 477
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΡΥΕ-6Δ8 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2896 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1801
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΡΥΕ-ΡΜΔ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2894 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α86ΩΕΗ-ΞΤ1 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 1661 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
57 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. (Δ.ΩΚ.)
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α86ΟΚΟ3-Ζ2Ψ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 607 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α86ΩΕΗ-ΘΩΔ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 1662 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α86ΟΚΟ3-2ΛΚ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 620 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 15 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α86ΟΚΟ3-25Ι 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 619 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α86ΟΡΥΕ-ΔΣΡ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2891 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
58 ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α86ΟΚΟ3-Φ7Θ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 609 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2011
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α86ΟΡΥΕ-ΣΞΞ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2880 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
KAE 15-6253 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α86ΟΚΟ3-5ΓΝ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 578 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΕ 15-6322 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α86ΟΚΟ3-ΨΡΦ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 575 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2011
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α86ΟΡΥΕ-278 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2881 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΜΥΡΙΝΗΣ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α86ΩΕΗ-ΦΕΞ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13294 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΡΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2259
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α86ΟΡΥΕ-ΤΟΞ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2885 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 6.461 6.462 6.463 6.464 6.465 6.556