Αποφάσεις

image_print
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ e 64/2011 "ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α'ΟΡΟΦΟΥ" ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΛΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΕΥΘΥΜΙΑΚΟΥ ΡΕΒΕΚΑ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-ΧΘΠ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 64 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ e 63/2011 "ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ" ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-ΗΔΟ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 63 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ e 62 "ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ" ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-71Ο 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 62 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ e 61/2011 "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ 2ου ΟΡΟΦΟΥ" ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-ΥΔ2 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 61 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ. Δ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-Κ3Η 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13555 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α89ΟΡΥΕ-13Η 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2921 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στους Ευάγγελο Μιχαήλ και λοιπών συνδικαιούχων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-ΠΚΥ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13746 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποδοχή ποσού από το πρώην ΝΠΔΔ Παιδικοί και Βρεφονηπιαόί Σταθμοί Δήμου Καρδίτσας και άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-ΗΦΣ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13518 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Eπιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πληρωμή των Σχολικών Τροχονόμων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-Θ0Γ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13516 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εγκριση κανονισμού Λειτουργίας του προγράμματος ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-0Κ4 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13515 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-ΖΦΠ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13514 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΑΚ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΛΕΒ-Ξ08 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 403 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εγκριση του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του ΔΣ της ΔΗΚΕΚ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-Υ7Ε 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13513 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εγκριση του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρησης της ΔΗΚΕΚ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-2ΣΞ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13512 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά καταβολή αποζημίωσης από επικείμενα λόγω ρυμοτομίας (Ζάχος Ευάγγελος-Ζάχου Γραμματική-Ευαγγελία).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-Α2Θ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13475 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΑΚ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΛΕΒ-ΗΡΧ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 404 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εγκριση του Κανονισμού Προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-ΗΣ7 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13511 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαίκών αγορών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-ΙΜ0 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13505 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-ΝΞΨ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13504 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΑΚ ΚΔΑΠ1
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΛΕΒ-ΘΦΕ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 401 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.459 6.460 6.461 6.462 6.463 6.556