Αποφάσεις

image_print
Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή αρδευτικών φραγμάτων Καράμπαλη - Καλέντζη».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α8ΛΩΕΗ-ΨΙ5 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13642 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση πλατειών Τ.Δ. Δημοτικής Ενότητας Κάμπου».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α8ΛΩΕΗ-Ο1Μ 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13641 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή φραγμάτων με πέτρα και αμμοχάλικο στο Τ.Δ. Μακρυχωρίου».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α8ΛΩΕΗ-5ΘΜ 19/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13640 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων κεντρικής οδού στο Τ.Δ. Προδρόμου».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-ΙΒ6 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13639 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ – ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Δ. ΜΥΡΙΝΗΣ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-ΙΙΒ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13638 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις στα Τ.Δ. της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-ΕΙ7 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13637 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση οστεοφυλακίου Τ.Δ. Προδρόμου».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-4ΜΚ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13635 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Περιφράξεις χώρων αθλοπαιδιών στα Τ.Δ. της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-9Ο9 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13636 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση οστεοφυλακίου Τ.Δ. Προδρόμου».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-ΞΝΓ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13635 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περίληψη διακήρυξης του έργου: Συντήρηση δικτύου ποδηλατόδρομων στην πόλη της Καρδίτσας
Διεύθυνση Έργων & Μελετών ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-5ΧΘ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13342 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-ΤΑΙ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13657 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση νεκροταφείου Τ.Δ. Μυρίνης».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-ΘΨΨ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13634 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΔ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-ΩΜΗ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13633 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση νεκροταφείου Τ.Δ. Μακρυχωρίου».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-Ι2Ρ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13633 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Μυρίνης».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-ΦΒ7 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13632 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η.Υ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α89ΟΚΟ3-ΠΓ3 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 624 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΕ 15-7133.01 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α89ΟΚΟ3-Ε3Ζ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 154 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΚ 7434
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α89ΟΡΥΕ-Λ84 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2928 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ e 66/2011 "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ(ΠΥΛΩΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ) ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΛΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-6ΗΠ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 66 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ e 65/2011 "ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α ΚΑΙ Β ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ" ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΥΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΧΟΥΜΟΥ ΔΑΦΝΗ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 4Α89ΩΕΗ-2ΝΣ 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 65 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.458 6.459 6.460 6.461 6.462 6.556