Αποφάσεις

image_print
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΑΧΟΥΛΑΣ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α86ΩΕΗ-Ι1Θ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13292 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Σ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α86ΩΕΗ-Υ36 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13293 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α86ΩΕΗ-6ΚΡ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13291 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καταβολή αποζημίωσης στον Χρυσικό Χρήστο που αποχώρησε από την υπηρεσία του Δημου Καρδίτσας λόγω συνταξιοδότησης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α86ΩΕΗ-Ε1Π 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13290 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιστροφή ποσού 90 € καταβληθέντος εκ παραδρομής από την αλλοδαπή HAIDINI FLORIKA για ανανέωση άδειας παραμονής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α86ΩΕΗ-26Ρ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13289 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 48743
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α86ΟΡΥΕ-ΑΗΒ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2888 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2259
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α86ΟΡΥΕ-ΖΥΨ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2884 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Επιστροφή ποσού 90 € καταβληθέντος εκ παραδρομής από τον αλλοδαπό CUKA TEUTA για ανανέωση άδειας παραμονής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α86ΩΕΗ-Ο4Ε 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13288 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή ποσού βεβαιωμένου σε βάρος του ΗΛ.Κωτούλα για τέλος χρήσης πεζοδρόμου και πλατείας και επαναβεβαίωση σε βάρος της Αγγελικής Κωτούλα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α86ΩΕΗ-Ο28 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13204 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΤ 8964
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α86ΟΡΥΕ-ΗΕΖ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2887 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Επιστροφή ποσού 90 € καταβληθέντος εκ παραδρομής από την αλλοδαπή VESHAJ PARASHQEVI για ανανέωση άδειας παραμονής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α86ΩΕΗ-ΤΣΛ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13287 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 48743
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α86ΟΡΥΕ-ΒΧ4 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2883 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαγραφή ποσού 54,55 € καθώς και προστίμου 18,55 € από οφειλή του τέλους 0,5% για το έτος 2009 βεβαιωθέντων εκ παραδρομής σε βάρος του κ. Ηλία Πολύζου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α86ΩΕΗ-0Γ9 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13256 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή ποσού 102,71 € από τέλη άρδευσης έτους 1999 στην Τ.Κ Αγ. Θεοδώρου βεβαιωθέντος σε βάρος του κ.Παν. Τσιάνα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α86ΩΕΗ-ΑΩΕ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13255 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή ποσού ύψους 1357,14 € για το έτος 2008 βεβαιωμένου εκ παραδρομής σε βάρος της κ. Ντόβα Ελένης που αφορούν το τέλος 2%.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α86ΩΕΗ-89Ψ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13254 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή ποσού ύψους 1713,07 €για το έτος 2007 βεβαιωμένου εκ παραδρομ΄΄ης σε βάρος του κ. Ευ. Κουφόπουλου που αφορούν το τέλος 2%.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α86ΩΕΗ-9Λ1 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13253 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή ποσού 910,62 € σε βάρος της εταιρείας Ε.Μακρής Α.Φιλίππου ΟΕ που αφορά τέλος 2% έτους 2008.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α86ΩΕΗ-Υ14 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13203 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α86ΟΡΥΕ-ΙΩΡ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2878 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού σε βάρος του δημότη κ. Γεωργίου Δημάκη από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α86ΩΕΗ-59Μ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13252 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α86ΟΡΥΕ-ΚΝΚ 14/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2879 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.462 6.463 6.464 6.465 6.466 6.556