Αποφάσεις

Παράταση σύμβασης μίσθωσης του Αναψυκτηρίου στο Πάρκο της Παπαράντζας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΕΗ-ΨΒ6 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10476 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης κυλικείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΛΝΟ-ΙΥ6 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 61 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κάλυψη δαπανών των εργολάβων καθαριότητας και των σχολικών τροχονόμων μέχρι και Ιούνιο 2011 από το ποσό που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΛΝΟ-ΗΜΓ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 60 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο περιεχόμενο των αιτήσεων των Μορφωτικών Συλλόγων και λήψη απόφασης
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΛΝΟ-Β3Υ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 59 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για μείωση μισθίου του κυλικείου του 5ου και 16ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΛΝΟ-Λ1Σ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 58 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εγκριση ποσού για αγορά γραφικής ύλης
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΛΝΟ-ΜΓΨ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 57 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
«Αποδοχή ποσού και απόδοση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας για την πληρωμή των Σχολικών Τροχονόμων –Κατανομή στα σχολικά συμβούλια »
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΛΝΟ-ΥΔΠ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 56 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο για κατάθεση αγωγής εναντίον οφειλετών προς τις παλιές σχολικές επιτροπές βάσει των πρακτικών αυτών ( ενοικίαση αποθήκης)
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΛΝΟ-ΘΟΧ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 55 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο για κατάθεση αγωγής εναντίον οφειλετών προς τις παλιές σχολικές επιτροπές βάσει των πρακτικών αυτών ( εκμετάλλευση κυλικείου )
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΛΝΟ-Γ1Β 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 54 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
‘Εγκριση δαπάνης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Πρόγραμμα «Πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία » στον Αξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίο
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΛΝΟ-ΗΩ0 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 53 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΛΝΟ-ΨΩΠ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 52 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΛΝΟ-ΑΚΧ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 51 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΕΡΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡΥΕ-ΩΥΝ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2078 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡΥΕ-Ω15 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2162 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡΥΕ-ΠΒΙ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2167 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡΥΕ-ΙΦΠ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2166 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡΥΕ-ΞΔΞ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2163 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡΤ8-3ΥΞ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 93/20-7-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" ΣΤΗΝ ΚΑ ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡΥΕ-ΡΝΩ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2161 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΕΗ-ΜΤΓ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10386 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 6.460 6.461 6.462 6.463 6.464 6.527