Αποφάσεις

image_print
ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ασφαλτικού υλικού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-22Δ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10244 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος έτους 2011.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-3ΔΣ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10243 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Τ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-ΚΡΖ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10242 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποδοχή όρων ένταξης πράξης Συντήρηση, προστασία και προβολή της Συλλογής Γιολδάση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΕΗ-Ε30 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10192 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
33 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η.Υ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4ΑΣΗΟΚΟ3-7ΒΤ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 231 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1866
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΗΟΡΥΕ-ΧΥ8 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2127 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποδοχή ποσού 58.012,85€ προερχόμενο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΕΗ-Ξ23 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10191 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΞΙΝΟΝΕΡΙΟΥ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΕΗ-ΥΛΥ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10205 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Εγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικ. έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΕΗ-0ΗΖ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10190 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποδοχή 2ης τροποποίησης ένταξης πράξης Μελέτη ΣΧΟΑΠ Δήμου Μητρόπολης Νομού Καρδίτσας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΕΗ-7ΙΝ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10203 ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή 2ης τροποποίησης ένταξης πράξης Μελέτη ΣΧΟΑΠ Δήμου Κάμπου Νομού Καρδίτσας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΕΗ-45Λ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10202 ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4ΑΣΗΟΚΟ3-ΖΤΚ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 4 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Δ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΕΗ-ΙΝ9 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10170 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Έγκριση του νέου Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Καρδίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΕΗ-3ΟΨ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10169 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Καθορισμός ορίων και θέσεων των πωλητών Λαϊκής Αγοράς.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΕΗ-ΣΘΗ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10168 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Απευθείας ανάθεση του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ” και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΕΗ-ΩΓΧ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10152 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ.ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ” και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΕΗ-ΓΒΒ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10151 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΚ 4381
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣΗΟΡΥΕ-59Ψ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2117 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας ανάθεση του έργου “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ” και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΕΗ-Ο4Η 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10149 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός τιμής μονάδος για τη δημοτική έκταση που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της κ. Σωτηρίας Συριγκάνη.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΕΗ-ΤΛΝ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10150 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 6.397 6.398 6.399 6.400 6.401 6.462