Αποφάσεις

image_print
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΒΜΟΡΥΕ-ΡΙ1 07/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3692 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45ΒΣΟΛΕΒ-ΨΩΣ 04/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 595/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45ΒΣΟΛΕΒ-Δ0Ο 04/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 62/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός αποζημίωσης της Προέδρου του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.Κ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΣΩΕΗ-ΡΧΥ 04/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 17076 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΒΣΟΡΥΕ-ΗΛΞ 04/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3688 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΒΣΟΡΥΕ-02Β 04/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3568 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΒΣΟΡΥΕ-4ΚΥ 04/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3684 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση του διετούς προγράμματος της ΔΗ.Κ.ΕΚ 2011- 2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΣΩΕΗ-Τ7Ξ 04/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 17003 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Κ από την ημερομηνία συγχώνευσης των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων (9-6-2011) έως 31-12-2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Β2ΩΕΗ-6ΚΣ 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16978 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Β2ΟΡΥΕ-Γ3Κ 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3676 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπανών εκδήλωσης “ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ”.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Β2ΩΕΗ-ΛΑΥ 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16967 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΑΜΑΞΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Β2ΟΡΥΕ-ΒΝΔ 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3674 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
29 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 45Β2ΟΚΟ3-7ΤΕ 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 1014 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
68 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 45Β2ΟΚΟ3-ΒΡΡ 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 959 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Β2ΟΡΥΕ-7ΑΒ 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3672 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 83,51 € από τέλος 2% για το έτος 2007 σε βάρος της Ιωάννας Ροποτού και μείωση του οφειλόμενου ποσού για το έτος 2008 από την ίδια αιτία λόγω διαφοράς επί του εκδοθέντος λογαριασμού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Β2ΩΕΗ-8ΜΓ 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16935 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΔΑΠ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45Β2ΟΛΕΒ-3ΨΗ 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 575/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Β2ΟΡΥΕ-ΙΚΟ 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3663 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ JCB, ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΓΛΥΣΤΡΑΣ Κ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39080
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Β2ΟΡΥΕ-ΖΗ3 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3660 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45Β2ΟΛΕΒ-06Φ 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 565/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
1 6.398 6.399 6.400 6.401 6.402 6.527