Αποφάσεις

image_print
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Β2ΟΡΥΕ-ΓΣ6 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3659 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΕΡΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Β2ΟΡΥΕ-Ν3Δ 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3662 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Β2ΟΡΥΕ-Α0Μ 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3658 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Φ.Π.Α
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45Β2ΟΛΕΒ-ΦΟ2 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 566/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την σύναψη συνδρομής INTERNET (ΔήμοςNET ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 45Β2ΟΡΥΝ-ΜΓΩ 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 486 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την σύναψη συνδρομής INTERNET (ΔήμοςNET ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 45Β2ΟΡΥΝ-Ο1Ο 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 486 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την σύναψη συνδρομής με τις τοπικές εφημερίδες (Νέος Αγώνας, Πατρίδα, Γνώμη, Επικαιρότητα, Πρωινό Τύπο, Θάρρος, Αλήθεια).
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 45Β2ΟΡΥΝ-2ΔΖ 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 487 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45Β2ΟΛΕΒ-Ρ17 03/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 567/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45ΒΔΟΛΕΒ-ΜΡΚ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 568/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΘΑΡΡΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ 2011
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΥΕ-ΠΓΡ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3624 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Διαγραφή ποσού 2.198,01 € βεβαιωμένου εκ παραδρομής σε βάρος του Βαίου Μανώλη από τέλη 2% και 0,5% για τα έτη 2007 , 2008 και 2009.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-ΗΨΠ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16845 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή ποσού 30 € βεβαιωμένου εκ παραδρομής σε βάρος της Ειρ. Β. Κολοβού από τέλη ύδρευσης 2010.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-965 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16842 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΓΝΩΜΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΥΕ-ΝΤΑ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3623 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Επιστροφή ποσού 90€ καταβληθέντος εκ παραδρομής από την αλλοδαπή KONI FLORA για ανανέωση άδειας παραμονής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-ΛΔΦ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16843 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή ποσού 2.186,35 € βεβαιωμένου εκ παραδρομής σε βάρος του Γεωργίου Σοφιά από τέλος 2% ετών 2007 και 2008.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-Ψ1Ω 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16844 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
έγκριση της υπ'αριθμ. 61/2011 απόφασης του Δ.Ο.Π.Α.Κ που αφορά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-Ψ7Χ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16838 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Ειρ. Κανδύλα).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-Ω6Π 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16834 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Ειρ. Κανδύλα).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-ΤΛ3 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16834 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 1314 KLIENZLE ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 1314 ΣΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1816
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΥΕ-ΔΝΒ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3648 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατά χρήση παραχώρηση του 2θέσιου Δημοτικού Σχολείου Δαφνοσπηλιάς στον Μορφωτικό Σύλλογο Δαφνοσπηλιάς
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-0Ρ2 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16803 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.399 6.400 6.401 6.402 6.403 6.527