Αποφάσεις

image_print
Ψήφιση πίστωσης με τίτλο “Οφειλές παρελθόντων ετών για διάφορα έξοδα” (ΠΑΔΥΘ).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΒΩΕΗ-ΡΕΠ 13/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15533 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45Ο4ΟΛΕΒ-1ΕΕ 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 49/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Αποδοχή ποσού για την εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου ( άρθρο 25 Ν. 1828/89 και Ν. 3756/2009 ) και έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο4ΩΕΗ-1Β7 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15513 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ COURIER ACS
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ο4ΟΡΥΕ-9ΘΡ 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3189 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ο4ΟΡΥΕ-7Ο1 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3378 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ο4ΟΡΥΕ-9Ρ8 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3379 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ο4ΟΡΥΕ-2Ν5 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3374 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: 45Ο4ΟΡΤ8-Ι1Ι 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 158/6-10-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1823
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ο4ΟΡΥΕ-ΘΓ6 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3376 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1801
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ο4ΟΡΥΕ-ΖΜΡ 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3375 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 1 ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: 45Ο4ΟΡΤ8-ΩΥ5 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 156/30-9-2011 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΑΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ο4ΟΡΥΕ-5ΧΩ 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3360 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ " Η ΑΛΗΘΕΙΑ"
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ο4ΟΡΥΕ-Ε2Ε 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3358 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤ 477
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ο4ΟΡΥΕ-Μ9Μ 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3368 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Επιχορήγηση των Σχολικών επιτροπών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας Γ΄ τρίμηνο 2011.
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 45Ο4ΩΕΗ-ΣΞΡ 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15412 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση σχολικού χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μητρόπολης στο Μορφωτικό Σύλλογο Μητρόπολης και παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Καλλιφωνίου στο Μορφωτικό Σύλλογο Καλλιφωνίου
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 45Ο4ΩΕΗ-1ΑΨ 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15411 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ο4ΟΡΥΕ-Ο1Μ 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3369 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση σχολικής αίθουσας του 3ου Γενικού Λυκείου στον Ελληνοσουηδικό Εκπαιδευτικό Σύλλογο Καρδίτσας
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 45Ο4ΩΕΗ-ΣΝΟ 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15410 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πληρωμή των Σχολικών Τροχονόμων.
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 45Ο4ΩΕΗ-ΤΨ2 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15409 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πληρωμή των Σχολικών Τροχονόμων.
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 45Ο4ΩΕΗ-Ε05 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15408 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.395 6.396 6.397 6.398 6.399 6.511