Αποφάσεις

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμίσθωση κυλικείου του 1ου Σχολικού Συμβουλίου και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛΝΟ-ΔΛ2 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 97 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καταγγελία σύμβασης εκμίσθωσης κυλικείων του 1ου & του 3ου Σχολικού Συμβουλίου
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛΝΟ-ΟΨ9 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 96 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αντικατάσταση μέλους Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛΝΟ-Σ1Χ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 95 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μετεστέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας στο κτίριο του Εσπερινού Γυμνασίου - Λυκ.Τάξξεις
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-8ΤΦ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15357 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση μιας αίθουσας του 5ου Δημοτικού Σχολείου στα Εργαστήρια Τέχνης του Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛΝΟ-ΨΜΖ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 94 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΚΒ 9102
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΡΥΕ-ΡΚΖ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3359 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΓΝΩΜΗ"
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΡΥΕ-ΥΧ9 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3356 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 45ΟΟΟΡΥΝ-29Λ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 360 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παράταση σύμβασης μίσθωσης του υπ΄αριθμ. Ι19 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Μπούτας Ευάγγελος).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-0Κ8 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15340 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση σύμβασης μίσθωσης του Αναψυκτηρίου στο άλσος της Παπαράντζας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-ΘΣΥ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15341 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ" ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΡΥΕ-628 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3352 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ" ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΡΥΕ-ΗΨΑ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3351 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 76/2011 " ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΟΙΚΙΑΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Α ΟΡΟΦΟΥ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝΑΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-ΣΒ5 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 76 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 75/2011 " ΠΡΟΣΘΗΚΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΑΡ.ΑΔ 876/85 ΚΑΙ 47/97
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-0Α8 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 75 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 74/2011 "ΠΕΝΤΑΟΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΠΙ ΠΙΛΟΤΙΣ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗ.ΘΩ.Κ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-ΜΝ8 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 74 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 73/2011 " ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΑΡΗ Α.Ε
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-ΒΓΠ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 73 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 72/2011 " ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ) -ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΑΣ" ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΡΑΝΗ Γ. ΚΑΙ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΡ. Ο.Ε
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-Ζ6Θ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 72 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 71/2011 "ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΙΑΣ(ΠΡΙΝ ΤΟ 1955) ΟΚΙΑΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΝΤΟ Β. ΕΥΑΓΓΕΛΟ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-ΚΘΔ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 71 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 70/2011 "ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 82/99" ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-ΟΝΓ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 70 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 69/2011 "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-Π25 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 69 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.397 6.398 6.399 6.400 6.401 6.511