Αποφάσεις

image_print
Επιχορήγηση των Σχολικών επιτροπών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας Β΄ τρίμηνο 2011.
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 45Ο4ΩΕΗ-Η7Π 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15407 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιχορήγηση των Σχολικών επιτροπών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας Α΄ τρίμηνο 2011.
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 45Ο4ΩΕΗ-Κ0Ω 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15406 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ο4ΟΡΥΕ-ΖΓ7 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3361 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ” και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-ΧΗΓ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15343 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-Β3Ε 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15353 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΞΥΝΟΝΕΡΙΟΥ”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-ΨΥΟ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15352 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΞΥΝΟΝΕΡΙΟΥ”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-ΨΙΙ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15351 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-1ΛΨ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15350 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-Γ0Ο 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15349 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Καραγιάννη.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-ΗΗ1 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15348 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης με τίτλο “Οφειλές από προμήθειες αναλωσίμων”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-Η23 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15346 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης υπέρ ΔΕΗ για μετατόπιση του δικτύου στο οδόστρωμα της οδού ανατολικά του Δημοτικού Σταδίου( Από Λαρίσης έως Παπαναστασίου).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-ΧΡΣ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15345 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΒΑΘΜΟ ΤΟΥ Τ.Δ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-Ζ19 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15343 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΟΩΕΗ-ΟΔ0 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15342 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Aπόδοση ποσού 14.761,82 για την πληρωμή των σχολικών τροχονόμων για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος- Μάρτιος 2011 -Κατανομή στα σχολικά συμβούλια
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛΝΟ-ΟΥΥ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 102 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Aπόδοση χρημάτων από ξενόγλωσσα βιβλία
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛΝΟ-1ΥΣ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 101 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση ποσού από κυλικεία στα αντίστοιχα σχολικά συμβούλια
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛΝΟ-1ΡΩ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 100 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Aιτήσεις δευθυντών – διαχειριστών σχολικών συμβουλίων για έκτακτη επιχορήγηση των σχολικών συμβουλίων
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛΝΟ-Υ5Ε 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 99 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμίσθωση κυλικείου του 3ου Σχολικού Συμβουλίου και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛΝΟ-5Ν0 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 98 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΟΟΡΥΕ-ΗΛΕ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3357 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.396 6.397 6.398 6.399 6.400 6.511