Αποφάσεις

image_print
Απόφαση Δημάρχου 339/2011 που αφορά σε πρόσληψη υδρονομέων.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45Π5ΩΕΗ-ΚΤ8 04/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 8153 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιστροφή ποσού 90,00 € καταβληθέντος εκ παραδρομής από τον αλλοδαπό FISHEKU ARDIT για ανανέωση άδειας παραμονής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Π5ΩΕΗ-0Ξ7 04/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 14780 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιστροφή ποσού 90,00 € καταβληθέντος εκ παραδρομής από τον αλλοδαπό GJELI GJERGJI για ανανέωση άδειας παραμονής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Π5ΩΕΗ-Ω1Α 04/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 14781 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΗ 7882
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Π5ΟΡΥΕ-ΙΦ3 04/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3237 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Π5ΟΡΥΕ-ΟΥΟ 04/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3234 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Π5ΟΡΥΕ-0ΤΗ 04/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3235 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Χαρακτηρισμός νέας Εθνικής οδού νοτιοδυτικής παράκαμψης Καρδίτσας στο τμήμα από Ι/Κ Αθηνών μέχρι Ι/Κ Τρικάλων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΗ-ΣΟΝ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 14772 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2262
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΠΑΟΡΥΕ-9ΡΝ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3229 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΠΑΟΡΥΕ-7ΩΙ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3228 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΙΚΤΗΡΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΙΡΑΛ ΝΕΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΠΑΟΡΥΕ-ΣΧ3 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3217 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΡΟ 7038
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΠΑΟΡΥΕ-ΤΥΧ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3227 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΚΝΩΤΗ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ -ΑΝΟΡΘΩΤΗ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΜ 2409) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΠΑΟΡΥΕ-Ξ2Φ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3205 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΚ 2440
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΠΑΟΡΥΕ-ΟΕΦ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3220 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΑΠΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΠΑΟΡΥΕ-Ψ5Λ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3215 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΦΙΑΛΑΚΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΠΑΟΡΥΕ-2ΨΜ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3214 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Δημάρχου 461/2011 που αφορά σε μετακίνη εκτός έδρας της υπαλλήλου του Δήμου μας Σκόνδρα Μαρίνας.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΗ-Ξ6Π 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 14732 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του απολογισμού – έκθεσης διαχείρισης χρήσης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. οικονομικού έτους 2010.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΗ-ΧΞ4 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 14726 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΠΑΟΡΥΕ-ΠΝ3 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3204 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΠΑΟΡΥΕ-6ΣΘ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3213 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΚ 7434
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΠΑΟΡΥΕ-ΥΥ7 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3212 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 6.097 6.098 6.099 6.100 6.101 6.203