Αποφάσεις

image_print
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών φαρμακείου (στείρωση ζώων)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-Ω51 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7203 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
6612.0002
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-ΕΓΗ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7187 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια λοιπού υλικού υπηρεσίας πρασίνου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-79Ν 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7202 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια χαρτιού Α3 - Α4 - Α5, χαρτιού σχεδίασης και μηχανογραφικού χαρτιού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-ΓΝΑ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7186 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια λοιπού υλικού υπηρεσίας πρασίνου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-606 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7202 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης – ειδών γραφείου για όλες τις υπηρεσίες
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-ΧΚ5 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7185 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια νέων εκδόσεων και υποστήριξη προγραμμάτων Δημοτολογίου, Εκλογικών καταλόγων, Αποφάσεων Δ.Σ και Πρωτοκόλλου (Singular)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-9ΧΛ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7184 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια πινακίδων κυκλοφορίας και ονοματοδοσίας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-ΘΘΥ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7201 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια επίπλων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-ΨΗΠ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7183 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια κάδων απορριμμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-Γ2Ν 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7200 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια κάδων απορριμμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-7ΗΘ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7200 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υγρού καθαρισμού κάδων υπηρεσίας Περιβάλλοντος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-ΧΘΤ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7199 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση προκαταρκτικής διορθωτικής πράξης στο ΟΤ 834 περιοχής Φαναρίου(Καλαντζής κλπ.).(εισ.:κ. Ανυφαντής)(Δόθηκε την 6/2/2013)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-89Ι 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7182 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών Φ/Α μηχανημάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-3ΤΨ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7198 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια λογισμικού λειτουργικών συστημάτων Η/Υ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-ΓΒ2 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7197 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΔΖΟΚΟ3-43Ψ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 537 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΟΛΕΒ-ΒΚΑ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 27Γ/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-Ζ9Φ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7135 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην δημιουργία θέσης στάθμευσης επί της οδού Λ. Δημοκρατίας για την εξυπηρέτηση οχημάτων- νεκροφόρων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-ΤΧΞ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7088 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού οικ. έτους 2012 του Συνδέσμου Ύδρευσης.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΟΡΥΝ-ΘΑΞ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 98 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.097 6.098 6.099 6.100 6.101 6.521