Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β41ΚΟΡΥΝ-1Ρ2 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 130 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β41ΚΟΡΥΝ-5ΡΨ 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 132 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β41ΚΟΡΥΝ-Η7Δ 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 131 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β41ΚΟΛΕΒ-ΙΣ2 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 1387/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β41ΚΟΡΥΝ-Ι78 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 116 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β41ΚΟΡΥΝ-Η45 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 122 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β41ΚΟΡΥΝ-ΑΑΠ 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 119 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παράταση της σύμβασης μίσθωσης του υπ’ αριθ.Ι 22 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Μητσιάκος Κωνσταντίνος).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΚΩΕΗ-63Α 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17596 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της υπ’ αρθ. 632/2011 απόφασης του Δ.Σ. , ως προς τον αριθμό των αδειών πωλητών και των αντίστοιχων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΚΩΕΗ-ΞΒΞ 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17579 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή έγκρισης προς τη ΔΕΔΔΗΕ για κλάδεμα ή κοπή δένδρων για την κατασκευή Δικτύου Μεσαίας Τάσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΚΩΕΗ-628 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17578 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
«Ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης αντλητικών - αρδευτικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Καρδίτσας».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β41ΚΩΕΗ-Χ4Λ 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17173 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β41ΚΩΕΗ-Τ1Μ 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17171 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β41ΛΟΡΥΝ-ΖΔΞ 11/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 248 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΧΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΛΟΡΥΕ-6ΨΡ 11/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2329 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1816
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΛΟΡΥΕ-ΝΡΕ 11/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2330 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στις εμποροπανηγύρεις.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΛΩΕΗ-ΒΒΝ 11/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17515 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την αγορά ψηφιακού κλειδιού χρήσης του προγράμματος CIVIL 2010.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β41ΛΩΕΗ-ΠΟ9 11/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17432 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β41ΛΩΕΗ-0Ο4 11/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17431 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και δικτύου για την κατασκευή τηλεπικοινωνιακής υποδομής.
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων ΑΔΑ: Β41ΛΩΕΗ-Φ0Υ 11/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17430 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β41ΛΩΕΗ-ΒΛΙ 11/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17429 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.097 6.098 6.099 6.100 6.101 6.402