Αποφάσεις

Επί της από 13-3-2013 ένστασης της εταιρείας “ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε”, αναδόχου του έργου “Περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσβασιμότητα του αστικού χώρου του Δήμου Καρδίτσας, κατά της υπ'αριθμ. 2732/27-2-2013 πράξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΧ7ΩΕΗ-0ΣΒ 30/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12555 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επί της από 13-3-2013 ένστασης της εταιρείας “ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε”, αναδόχου του έργου “Περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσβασιμότητα του αστικού χώρου του Δήμου Καρδίτσας, κατά της υπ'αριθμ. 2732/27-2-2013 πράξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΧ7ΩΕΗ-Ο4Ζ 30/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12555 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επί της από 13-3-2013 ένστασης της εταιρείας “ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε”, αναδόχου του έργου “Περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσβασιμότητα του αστικού χώρου του Δήμου Καρδίτσας, κατά της υπ'αριθμ. 2732/27-2-2013 πράξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΧ7ΩΕΗ-ΗΤΖ 30/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12555 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΗ 7883
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΧ7ΟΡΥΕ-ΖΣΨ 30/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 1365 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τουμποράματος, ρακόρ κ.α. για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών του τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΧ7ΟΡΥΕ-ΓΛΕ 30/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 1372 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΑΔ-149
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧΒΟΛΕΒ-ΚΥΧ 29/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 294/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-148
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧΒΟΛΕΒ-Π29 29/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 293/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-147
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧΒΟΛΕΒ-ΞΜΡ 29/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 292/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-146
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧΒΟΛΕΒ-ΠΡΝ 29/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 291/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου ΑΔΑ: ΒΕΧΒΩΕΗ-6ΗΧ 29/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12953 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-145
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-ΩΚ3 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 290/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-144
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-0ΥΝ 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 289/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-143
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-9ΘΛ 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 288/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-142
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-201 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 287/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-141
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-ΖΚ3 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 286/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-133
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-Λ6Ζ 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 278/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανοργάνωσης έτους 2013 (επαναληπτικός διαγωνισμός)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΕΗ-ΘΡ3 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12954 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-137
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-ΡΒ0 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 282/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-137
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-Ζ48 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 282/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-136
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-6Ι2 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 281/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.097 6.098 6.099 6.100 6.101 6.564