Αποφάσεις

image_print
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ: 15-6253 "Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων"
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β41ΦΟΚΟ3-Ζ3Η 18/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 1329 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β41ΦΟΡΥΝ-ΣΟΗ 18/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 222 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για εκτέλεση επισκευών (κόλλημα σε σούστες κ.α.) στο όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΚ 4381
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΦΟΡΥΕ-2ΛΘ 18/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2393 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2256
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΦΟΡΥΕ-1ΘΩ 18/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2392 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΦΩΕΗ-5Ι8 18/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 18030 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Δήμων-Πόλεων με Λίμνη στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκου Προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΓΩΕΗ-Ψ1Θ 17/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17961 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πλακών λευκών 40 Χ 40 και παλετών συσκ. πλακών 100 Χ 100 για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΓΟΡΥΕ-97Χ 17/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2377 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1816
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΓΟΡΥΕ-Ρ1Γ 17/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2378 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β41ΓΩΕΗ-3ΥΖ 17/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17924 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤ 477
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β410ΟΡΥΕ-ΑΚ4 16/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2363 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας ΑΔΑ: Β410ΩΕΗ-ΦΟ8 16/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17853 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΤ 8964
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β410ΟΡΥΕ-63Ο 16/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2362 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1866
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β410ΟΡΥΕ-ΛΑΜ 16/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2361 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΜ 6958
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β410ΟΡΥΕ-ΤΣ5 16/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2360 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Περίληψη διακήρυξης του έργου: Συντήρηση υποδομών και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Καλλιφωνίου
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β410ΩΕΗ-Ν49 16/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17137 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός αριθμού και θέσεων πωλητών για τη δωρεάν έκδοση αδειών κατάληψης χώρου σε αναξιοπαθούντες για την άσκηση στάσιμου εμπορίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β410ΩΕΗ-ΟΜΜ 16/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17839 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
«Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή του εφάπαξ της συνταξιοδοτηθείσας υπαλλήλου του Δ.Ο.Π.Α.Κ. Ευαγγελής Κωστοπούλου.»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β410ΟΚΟ3-ΡΥ3 16/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 1357 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 230/2012 (Α.Υ.) Εκτέλεσης με απ' ευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών « ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ (τ.κ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ) » του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΞΩΕΗ-ΑΟΔ 13/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 11429 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ψήφιση πίστωσης για δικαστικά έξοδα (ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΕΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β41ΞΩΕΗ-ΩΨ8 13/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17785 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΠΑΚ 2012
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β41ΞΟΚΟ3-ΠΡ9 13/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 1342 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.095 6.096 6.097 6.098 6.099 6.402