Αποφάσεις

image_print
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 153/2012 απόφασης του Δ.Ο.Π.Α.Κ που αφορά την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του , οικ. έτους 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΕΗ-ΕΘΖ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 29768 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 102/2012 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ
Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΕΗ-Ω36 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 102 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΜΦΟΡΥΕ-ΟΔΛ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 3921 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 101/2012 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΕΗ-Σ6Ζ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 101 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 100/2012 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1658/78 ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΕΗ-Ω0Ο 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 100 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 99/2012 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2 ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘ. ΚΑΚΟΥ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΕΗ-Υ0Π 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 99 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΜΦΟΡΥΕ-19Ω 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 3906 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΕΗ-1ΩΞ 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 29740 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύσταση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΕΗ-Ν6Γ 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 29712 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΜΓΟΡΥΕ-ΘΨΗ 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 4084 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 119/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Φυτσιλής Μηνάς).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΕΗ-ΖΝ3 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 29711 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών 2ης πάγιας προκαταβολής του κ. Δημάρχου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΕΗ-ΨΣΖ 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 29711 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μετατροπή των ποσών που αφορούν επενδύσεις σε λειτουργικές δαπάνες που προέρχονται από τους παρακρατηθέντες πόρους.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΕΗ-ΟΩΔ 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 29684 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δ.Ε Μητρόπολης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΕΗ-ΘΘ3 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 29674 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δ.Ε Καλλιφωνίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΕΗ-0Φ4 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 29671 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δ.Ε Κάμπου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΕΗ-8Ε4 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 29673 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δ.Ε Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΕΗ-3ΗΔ 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 29672 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μετατροπή των ποσών που αφορούν επενδύσεις σε λειτουργικές δαπάνες που προέρχονται από τους παρακρατηθέντες πόρους
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΕΗ-ΤΔΤ 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 29670 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ' αριθμ. 73/2012 απόφασης της ΔΗΚΕΚ σχετικά με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων της (ως καθολική διάδοχος της ΔΕΤΑΚ) που χορηγήθηκαν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΕΗ-ΛΦΨ 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 29655 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ' αριθμ. 54/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ σχετικά με ρύθμιση των άληκτων δανείων της ΔΕΥΑΚ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΕΗ-9ΤΤ 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 29654 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.099 6.100 6.101 6.102 6.103 6.478