Αποφάσεις

image_print
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓ1ΩΕΗ-Ν 12/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3364 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓΞΟΡΥΕ-Ψ 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 766 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων ελέγχου ΚΤΕΟ του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΗ 7883
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓΞΟΡΥΕ-Ι 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 758 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Έγκριση δαπάνης για έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΗ 7882
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓΞΟΡΥΕ-Α 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 757 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10-6624
Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΑΔΑ: 4ΑΓΕΟΡΣΗ-Κ 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 205 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.00-6222
Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΑΔΑ: 4ΑΓΕΟΡΣΗ-6 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 204 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10-6661
Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΑΔΑ: 4ΑΓΕΟΡΣΗ-Φ 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 203 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.10-6624
Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΑΔΑ: 4ΑΓΕΟΡΣΗ-Ψ 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 202 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.10-6634
Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΑΔΑ: 4ΑΓΕΟΡΣΗ-4 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 201 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.10-6624
Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΑΔΑ: 4ΑΓΕΟΡΣΗ-Ο 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 200 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Έγκριση για την προμήθεια υλικών Χημείου
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓΕΟΡΥΕ-Ν 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 751 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.00-6221
Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΑΔΑ: 4ΑΓΕΟΡΣΗ-Γ 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 199 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. 10-6232
Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΑΔΑ: 4ΑΓΕΟΡΣΗ-2 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 198 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10-6232
Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΑΔΑ: 4ΑΓΕΟΡΣΗ-5 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 197 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.10-6232
Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΑΔΑ: 4ΑΓΕΟΡΣΗ-0 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 196 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.10-6232
Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΑΔΑ: 4ΑΓΕΟΡΣΗ-9 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 195 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 7054/15-10-2010 ένστασης του αναδόχου κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 6712/29-09-2010 Ειδικής Διαταγής αποκατάστασης ελαττωματικών εργασιών σχετικά με το έργο « Κατασκευή Κεντρικών Πεζόδρομων
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΕΗ-Σ 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 3102 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 8224.03
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΕ469ΗΒΛ-Φ 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 412 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 8224.02
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΕ469ΗΒΛ-Ψ 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 411 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών Χημείου
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓΕΟΡΥΕ-2 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 751 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 6.099 6.100 6.101 6.102 6.103 6.106