Αποφάσεις

image_print
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 48832
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΞΟΡΥΕ-6ΩΡ 13/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2348 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση έκπτωσης αναδόχου
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β41ΞΩΕΗ-ΑΞΨ 13/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 12157 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8 ΛΙΤΡΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 48832
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΞΟΡΥΕ-ΘΡ7 13/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2347 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έκπτωση αναδόχου
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β41ΞΩΕΗ-ΙΒΣ 13/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 12172 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΚ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2012
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΞΟΡΥΕ-ΙΤΔ 13/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2346 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΞΟΡΥΕ-ΔΞΩ 13/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2340 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΚΒ 9102
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΞΟΡΥΕ-ΡΗ2 13/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2345 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Υποβολή τεχνικού Δελτίου Έργου στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Leader με κωδικό L323-4 σε δράση που αφορά 'Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών”.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΞΩΕΗ-ΔΡΔ 13/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17737 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Κ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΞΟΡΥΕ-ΜΟΒ 13/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2339 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια νέων εκδόσεων εφαρμογών λογισμικού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β41ΞΩΕΗ-6ΦΨ 13/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17708 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ωρών τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β41ΞΩΕΗ-ΕΝΜ 13/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17707 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
«Αποδοχή επιχορήγησης του Δ.Ο.Π.Α.Κ. από το Δήμο Καρδίτσας»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β41ΞΟΚΟ3-Π2Σ 13/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 1362 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού ΤΕ 2ου Γυμνασίου , ΤΕ 4ου Γυμνασίου, ΤΕ 4ου ΓΕΛ, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου , Ειδικού Νηπιαγωγείου Καρδίτσας , ΤΕ 7ου Δημοτικού Σχολείου και ΤΕ 6ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β41ΞΩΕΗ-ΚΙ0 13/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17706 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1801
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΞΟΡΥΕ-7ΨΓ 13/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2341 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διακοπή της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος –κυλικείου της Τοπ. Κοινότητας Σταυρού της ΔΕ Κάμπου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΚΩΕΗ-ΦΝΨ 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17676 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της υπ’ αρθ. 631/2011 απόφασης του Δ.Σ. , ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης Τ.Κ Προδρόμου κ.λ.π.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΚΩΕΗ-Ι48 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17671 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 48832
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΚΟΡΥΕ-ΖΨΧ 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2338 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39079
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΚΟΡΥΕ-ΗΦΘ 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2334 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διακοπή της σύμβασης μίσθωσης του υπ’ αριθ.Ι 23 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Κωνσταντίνου Ελευθερία).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΚΩΕΗ-ΩΥΗ 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17620 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΜ 6958
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΚΟΡΥΕ-ΞΑ9 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2320 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 6.096 6.097 6.098 6.099 6.100 6.402