Αποφάσεις

image_print
ΕΑΔ-147
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧΒΟΛΕΒ-ΞΜΡ 29/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 292/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-146
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧΒΟΛΕΒ-ΠΡΝ 29/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 291/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου ΑΔΑ: ΒΕΧΒΩΕΗ-6ΗΧ 29/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12953 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-145
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-ΩΚ3 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 290/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-144
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-0ΥΝ 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 289/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-143
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-9ΘΛ 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 288/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-142
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-201 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 287/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-141
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-ΖΚ3 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 286/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-133
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-Λ6Ζ 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 278/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανοργάνωσης έτους 2013 (επαναληπτικός διαγωνισμός)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΕΗ-ΘΡ3 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12954 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-137
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-ΡΒ0 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 282/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-137
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-Ζ48 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 282/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-136
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-6Ι2 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 281/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Βαλταδώρου, οικ. έτους 2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΕΗ-ΔΧΩ 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12940 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-135
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-ΤΘ4 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 280/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-134
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-Ι3Ρ 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 279/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 30/2013 της Σχολικής επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΝ9-ΑΟΜ 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 134 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-132
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-0ΒΛ 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 277/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-131
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΕΒ-ΘΛΘ 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 276/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 28/2013 της Σχολικής Τράπεζας της Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευσης του Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΛΝ9-8ΟΛ 28/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 133 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.096 6.097 6.098 6.099 6.100 6.562