Αποφάσεις

image_print
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 45ΟΥΟΡΥΝ-35Π 31/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 455 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 45ΟΥΟΡΥΝ-ΞΣ7 31/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 441 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 45ΟΥΟΡΥΝ-20Φ 31/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 426 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου Καρδίτσας υπέρ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Καρδίτσας (ΔΕΥΑΚ) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΓΩΕΗ-Ξ05 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 16525 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΓΟΡΥΕ-89Κ 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3568 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39079
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΓΟΡΥΕ-Ι02 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3562 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΓΟΡΥΕ-3Ω9 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3559 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή υπηρεσιών internet στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καρδίτσας
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45ΟΓΟΛΕΒ-ΣΔΥ 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 59/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Eγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΙΤΑΜΟΥ”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΓΩΕΗ-82Χ 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 16459 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Eγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΓΩΕΗ-5ΡΨ 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 16458 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Χειμερινού και Θερινού Κινηματογράφου Καρδίτσας
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45ΟΓΟΛΕΒ-Η90 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 53/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Xορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΓΩΕΗ-ΦΣ7 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 16456 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Eγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ ΞΥΝΟΝΕΡΙΟΥ”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΓΩΕΗ-ΗΛΙ 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 16455 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Xορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ ΞΥΝΟΝΕΡΙΟΥ”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΓΩΕΗ-6ΓΦ 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 16454 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Xορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΓΩΕΗ-8ΞΧ 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 16453 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45ΟΓΟΛΕΒ-ΓΑ5 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 56/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45Ο0ΟΛΕΒ-Λ2Κ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 549/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: 45Ο0ΟΡΤ8-ΞΟΚ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 163/24-10-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: 45Ο0ΟΡΤ8-ΑΤΔ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 162/21-10-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: 45Ο0ΟΡΤ8-ΝΒΨ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 161/2110-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 5.819 5.820 5.821 5.822 5.823 5.944