Αποφάσεις

image_print
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕ 48833- ΚΑΡΤΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΓΝΟΡΥΕ-Μ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 907 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΑΝΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΕ 8241
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-6 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 474 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΝΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΕ 8241
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-Μ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 473 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΕ 15-6011
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-Γ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 471 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΕ 15-6011
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-Ο 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 470 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΕ 15-6011
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-8 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 467 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 8221
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-Β 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 466 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 8231.06
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-Ε 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 465 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 8231.07
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-Η 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 464 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 8231.04
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-Υ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 463 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 8231.03
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-2 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 462 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΜΥ ΚΑΕ 8221
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-Ω 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 461 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 8231.01
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-Ξ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 460 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 8231.04
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-Φ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 459 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 8231.05
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-Τ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 458 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 8231.09
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-Ρ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 457 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 8231.11
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-Κ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 456 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 8231.10
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-Ι 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 455 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΜΥ ΚΑΕ 8221
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-Ν 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 454 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 8231.05
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4ΑΓΝ469ΗΒΛ-Ζ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 453 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 5.818 5.819 5.820 5.821 5.822 5.831