Αποφάσεις

image_print
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΡΙΘΜΟΣ 23 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΆΖΟΝΤΑΙ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΚΟ3-4ΔΝ 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 852 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψηφίσεις πιστώσεων της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩΕΗ-ΗΨ3 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9939 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Aποδοχή ποσού 27.104,00 € για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολικών τροχονόμων (πρώτο εξάμηνο 2014) – για την περίοδο Ιανουάριο 2014 - Ιούνιο 2014 - Κατανομή στα αντίστοιχα σχολικά συμβούλια
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΛΝΟ-ΩΤ7 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 113 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Aποδοχή ποσού 27.104,00 € για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολικών τροχονόμων (πρώτο εξάμηνο 2014) – για την περίοδο Ιανουάριο 2014 - Ιούνιο 2014 - Κατανομή στα αντίστοιχα σχολικά συμβούλια
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΛΝΟ-ΙΓ4 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 113 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Aποδοχή ποσού 27.104,00 € για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολικών τροχονόμων (πρώτο εξάμηνο 2014) – για την περίοδο Ιανουάριο 2014 - Ιούνιο 2014 - Κατανομή στα αντίστοιχα σχολικά συμβούλια
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΛΝΟ-ΕΧΤ 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 113 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή και κατανομή Β΄δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας έτους 2014 ποσού 95.661,91 €
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΛΝΟ-Β5Φ 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 112 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση ανακοίνωσης στην εφημερίδα "ΠΡΩΪΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" για διακοπή νερού λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης της Καρδίτσας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΥΕ-Θ53 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1695 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καλωδίου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τμήματος Καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΥΕ-ΛΒΞ 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1726 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΡΙΘΜΟΣ 22 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΚΟ3-ΗΝΧ 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 851 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΡΙΘΜΟΣ 21 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΚΟ3-ΘΑΗ 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 850 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επί της εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, Αξιολόγησης των Προσφορών για την επικαιροποίηση της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας ASSET INTERIORS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩΕΗ-Δ5Ο 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9882 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μελανιού HP c938AE No 88 BLACK, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΥΕ-ΣΟ6 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1688 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμηθεια μελανιών διαφόρων τύπων για εκτυπωτή HP, γραφίτη και συσκευών αποθήκευσης δεδομένων (USB), ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΥΕ-ΙΞΡ 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1682 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού συμμετοχής του Δήμου Καρδίτσας στο κεφάλαιο της “ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ Α.Ε”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩΕΗ-7ΣΟ 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9859 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού συμμετοχής του Δήμου Καρδίτσας στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καταφυγίου Λαμπερού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩΕΗ-Λ5Χ 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9853 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού Σχολικού Τροχονόμου για το α΄εξάμηνο 2014.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩΕΗ-9ΡΘ 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9852 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΡΙΘΜΟΣ 20 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΚΟ3-3ΦΠ 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 849 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανανέωση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩΕΗ-ΤΦ1 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9847 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ) ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 19 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΚΟ3-4ΚΒ 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 848 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της πληρωμής της μισθοδοσίας του μηνός Μαρτίου του 2014 του προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καρδίτσας που απασχολείται στα πλάισια προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΥΕ-7ΟΕ 10/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1716 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 5.818 5.819 5.820 5.821 5.822 6.478