Αποφάσεις

image_print
Τροποποίηση (4η) Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-Τ7Β 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16776 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΥΕ-ΘΣΨ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3637 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45ΒΔΟΛΕΒ-ΟΤΣ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 60/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΗΚΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΑΠ' ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΥΕ-Υ7Ξ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3621 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΥΕ-4ΑΟ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3628 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45ΒΔΟΛΕΒ-ΧΛΤ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 560/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΟΣΗ ΤΣΜΔΕ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45ΒΔΟΛΕΒ-6ΨΘ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 559/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Καρδίτσας για την εφαρμογή του προγράμματος “Καλλικράτης” με κωδ. ΟΠΣ:299786 του ΕΠ “Διο
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Β3ΩΕΗ-ΑΙΞ 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16735 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 294/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί απογραφής περιουσίας του Δήμου Καρδίτσας λόγω αναγραφής στους πίνακες παγίων της Δ/νσης Πολεοδομίας, Πολεοδομικών Εφαρμογών και Περιβάλλοντος, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κα
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Β3ΩΕΗ-ΡΩ8 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16734 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή κοινοχρήστων (Α' εξαμήνου 2011) των διαμερισμάτων του κληροδοτήματος Βαλταδώρου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Β3ΩΕΗ-ΒΓΕ 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16650 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ψήφιση πίστωσης για πληρωμή κοινοχρήστων (Δεκέμβριος 2010) των διαμερισμάτων του κληροδοτήματος Βαλταδώρου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Β3ΩΕΗ-5ΡΨ 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16649 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ψήφιση πίστωσης για την επιχορήγηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πνευματικού Κέντρου από το Κληροδότημα Βαλταδώρου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Β3ΩΕΗ-Τ4Κ 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16648 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση “Σχολικό” της Τ.Κ Μυρίνης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Β3ΩΕΗ-ΠΑ7 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16597 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Β3ΩΕΗ-ΧΕ0 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16596 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καρδίτσας και Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για τη μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και ορισμός εκπροσώπου για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Β3ΩΕΗ-5ΝΖ 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16653 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μη εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση “ΜΗΧΗΝΕΣ” της Τοπικής Κοινότητας Δαφνοσπηλιάς.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Β3ΩΕΗ-ΩΝ8 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 45Β3ΟΡΥΝ-ΠΓΒ 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 460 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις θέσεις “ΓΙΑΤΡΟΡΕΜΑ” “ΠΑΠΑΔΟΡΕΜΑ”, “ΜΑΓΟΥΛΑ”, “ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ”, “ΛΟΥΓΓΙΕΣ” και “ΛΟΥΓΓΙΕΣ ΜΠΟΥΓΙΩΤΗ”της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφωνίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Β3ΩΕΗ-5ΚΨ 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16619 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 45Β3ΟΡΥΝ-ΜΡ8 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 459 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Β3ΟΡΥΕ-Ψ6Π 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3609 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 5.817 5.818 5.819 5.820 5.821 5.944