Αποφάσεις

image_print
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φρεατίων πεζοδρομίου, ώστε να αντιμετωπιστεί έκτακτο περιστατικό αρμοδιότητας του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΞΟΟΡΥΕ-ΟΞΟ 19/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1424 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φρεατίων πεζοδρομίου, ώστε να αντιμετωπιστεί έκτακτο περιστατικό αρμοδιότητας του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΞΟΟΡΥΕ-ΙΛΔ 19/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1425 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την αλλαγή θερμοστάτη κ.α. στο όχημα της υπηρεσίας με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡΟ 7038.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΞΟΟΡΥΕ-1Χ4 19/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1419 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βαλβίδας θερμοκρασίας, θερμοστάτη κ.α. για το όχημα της υπηρεσίας με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡΟ 7038.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΞΟΟΡΥΕ-ΩΗΙ 19/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1418 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση 14/2014 της Δημοτικής Επιτροπής παιδείας
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΕΗ-Υ3Γ 19/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 7880 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 13/2014 της Δημοτικής επιτροπής παιδείας
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΕΗ-Γ3Κ 19/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 7879 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 12/2014 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΕΗ-Τ9Λ 19/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 7878 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 11/2014 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΕΗ-ΓΓΣ 19/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 7877 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 10/2014 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΕΗ-251 19/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 7876 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 9/2014 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΕΗ-16Ι 19/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 7875 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΞΟΟΡΥΕ-ΠΟ7 19/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1408 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΞΟΟΡΥΕ-ΧΛΖ 19/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1407 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης για “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΙΤΑΜΟΥ”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΕΗ-ΜΨΙ 18/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 7755 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΕΗ-ΒΤΜ 18/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 7754 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΚΑΜΠΟΥ”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΕΗ-ΣΒΠ 18/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 7753 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΕΗ-ΥΩ8 18/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 7752 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΕΗ-ΞΦ6 18/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 7751 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 14/2014 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΙΞΠΟΛΝ9-1ΒΟ 18/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 64 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΙΤΑΜΟΥ”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΕΗ-Ε3Ι 18/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 7750 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 13/2014 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΙΞΠΟΛΝ9-ΞΑΡ 18/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 63 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 5.817 5.818 5.819 5.820 5.821 6.464