Αποφάσεις

image_print
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΡΙΘΜΟΣ 15 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-ΣΒΥ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 844 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 14 ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-ΤΟΙ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 843 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΡΙΘΜΟΣ 13 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-ΜΡΓ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 842 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών (αλλαγή σε τακάκια) στο όχημα της υπηρεσίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2264.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΡΥΕ-ΚΔΣ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1680 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Υπ΄αριθμ. 53 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Κ. με θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση των καυστήρων του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-ΤΛΘ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 810 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΤΑΚΑΚΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2264
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΡΥΕ-ΜΙΥ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1679 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Υπ΄αριθμ. 49 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Κ. με θέμα: Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-Λ0Υ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 806 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
υΠ΄ΑΡΙΘΜ. 74 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Κ. με θέμα: Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ελαιοχρωμάτων για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-ΞΘΜ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 832 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Υπ΄αριθμ. 73 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Κ. με θέμα: Ψήφιση πίστωσης για τις Εξεταστικές Επιτροπές Ιανουαρίου 2014 του Ωδείου του Δ.Ο.Π.Α.Κ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-Φ2Β 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 831 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λαμπών ιωδίου για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48833.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΡΥΕ-9ΤΥ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1696 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση ανακοίνωσης για διακοπή νερού λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης της Καρδίτσας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΡΥΕ-6ΙΠ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1653 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Υπ΄αριθμ. 72 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Κ. με θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή της παροχής υπηρεσιών των Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ Α.Ε.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-ΒΘΝ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 829 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Υπ΄αριθμ. 70 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Κ. με θέμα: Λήψη απόφασης για την καταβολή εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου Γεωργίου Κωτούλα του Ιωάννη και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-136 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 827 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 60 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή των αντλιών του μηχανοστασίου του κολυμβητηρίου Δ.Ο.Π.Α.Κ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-0ΗΤ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 817 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΡΥΕ-ΣΩΖ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1701 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-7131.06 «Προμήθεια ελαιοχρωμάτων» ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-ΟΨ0 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 783 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 00-6131 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-ΤΓΦ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 782 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
'Εγκριση δαπάνης για την εκτέλεση τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ του οχήματος της Υπηρεσίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1823.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΡΥΕ-ΒΘ3 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1698 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Oρισμός υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου, έτους 2014
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΩΕΗ-ΚΔΕ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9698 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
115 Ο.Ε. Έγκριση όρων, ενδεικτικού προϋπολογισμού, τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ειδών καθαριότητας έτους 2014 για το δήμο Καρδίτσας και τους φορείς του.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΕΗ-Λ7Ι 08/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 8692 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
1 5.820 5.821 5.822 5.823 5.824 6.478