Αποφάσεις

image_print
Διαγραφή ποσού 30 € βεβαιωμένου εκ παραδρομής σε βάρος της Ειρ. Β. Κολοβού από τέλη ύδρευσης 2010.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-965 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16842 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΓΝΩΜΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΥΕ-ΝΤΑ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3623 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Επιστροφή ποσού 90€ καταβληθέντος εκ παραδρομής από την αλλοδαπή KONI FLORA για ανανέωση άδειας παραμονής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-ΛΔΦ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16843 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή ποσού 2.186,35 € βεβαιωμένου εκ παραδρομής σε βάρος του Γεωργίου Σοφιά από τέλος 2% ετών 2007 και 2008.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-Ψ1Ω 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16844 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
έγκριση της υπ'αριθμ. 61/2011 απόφασης του Δ.Ο.Π.Α.Κ που αφορά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-Ψ7Χ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16838 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Ειρ. Κανδύλα).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-Ω6Π 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16834 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Ειρ. Κανδύλα).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-ΤΛ3 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16834 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 1314 KLIENZLE ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 1314 ΣΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1816
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΥΕ-ΔΝΒ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3648 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατά χρήση παραχώρηση του 2θέσιου Δημοτικού Σχολείου Δαφνοσπηλιάς στον Μορφωτικό Σύλλογο Δαφνοσπηλιάς
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-0Ρ2 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16803 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την σύναψη συνδρομής INTERNET (ΔήμοςNET ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) και συνδρομή με τις τοπικές εφημερίδες (Νέος Αγώνας, Πατρίδα, Γνώμη, Επικαιρότητα, Πρωινό Τύπο, Θάρρος, Αλήθεια).
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΥΝ-Φ7Δ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 486 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΤ8-Κ7Κ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 169/31-10-2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΤ8-ΧΚΑ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 166/26-10-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΜΑΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1816
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΥΕ-Β63 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3649 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ-12
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΥΕ-ΖΝΙ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3641 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παράταση μίσθωσης καταστήματος (καφενείου) στην Τοπική Κοινότητα Ζαϊμίου (Μακροστέργιος Δημήτριος)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-Δ2Δ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16598 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΥΕ-ΒΥΚ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3640 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΥΕ-ΨΑΚ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3639 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παράταση συμβάσεων μίσθωσης των κτιρίων που χρησιμοποιούνται για στέγαση σχολικών μονάδων(Δημοτικών Σχολείων – Νηπιαγωγείων).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-Ε5Α 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16779 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Έγκριση της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΒΔΩΕΗ-Β3Υ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 16777 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΥΕ-ΟΝΛ 02/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3638 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 5.816 5.817 5.818 5.819 5.820 5.944