Αποφάσεις

image_print
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΚΜΙΟΡΥΕ-8Δ3 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 668/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΑΥ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΒΧΤΟΡΥΕ-ΞΑΝ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ427/4884/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΗΒΑΟΡΥΕ-ΕΛΧ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 667/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΑΥ ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ, ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΛ ΔΕ ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΦΤΠΟΡΥΕ-Ε68 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ426/4881/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΗΞ0ΟΡΥΕ-2ΗΜ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ425/4880/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΡΞΣΩΕΗ-Γ7Κ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 26 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ05ΗΟΡΥΕ-ΟΘΓ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 666/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω8ΒΦΩΕΗ-Δ4Ζ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1823 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Η2ΚΟΡΥΕ-Ι52 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ424/4874/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘΖ7ΩΕΗ-ΛΝΘ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1819 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 1237/2019 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών ΑΔΑ: ΩΝΞΡΩΕΗ-9ΙΓ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 12020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΙΙ6ΟΡΥΕ-2ΔΩ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 665/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση καυστήρων δημοτικών κτιρίων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΛΑΩΕΗ-ΔΚΚ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1003 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63ΨΘΩΕΗ-ΘΦ8 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια οικοδομικών υλικών, υλικών ασφάλτου και σιδήρου Δ.Ε. Καρδίτσας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω03ΣΩΕΗ-Ν3Θ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1001 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόγραμμα Εναρμόνισης περιόδου 2018-2019, Καθαρισμός κτιρίων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ40ΣΩΕΗ-24Θ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1000 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή παραβόλων εν γένει (Ανταποδοτικό Τέλος ΤΕΕ -e-Αδειες-Εγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΦΝΩΕΗ-ΟΗΦ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 999 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚ.-ΣΥΝΤΗΡ. Α/Σ ΔΕ ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Ι5ΧΟΡΥΕ-97Ο 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 664/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 40/2019 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΒΤΩΕΗ-8ΤΑ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1820 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΠΖΩΕΗ-Ρ9Ε 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1822 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 3.618