Αποφάσεις

image_print
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εργασίας με χρήση φορτοεκσκαφέα (JCB) λόγω ανάγκης συντήρησης στο δίκτυο Ύδρευσης (έκτακτο).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΙΕ3ΟΡΥΕ-5ΓΨ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 2243 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εργασίας με χρήση φορτοεκσκαφέα (JCB) λόγω ανάγκης συντήρησης στο δίκτυο Ύδρευσης (έκτακτο).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 601ΗΟΡΥΕ-ΙΡ4 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 2242 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εργασίας με χρήση φορτοεκσκαφέα (JCB) λόγω ανάγκης συντήρησης στο δίκτυο Ύδρευσης (έκτακτο).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΥΚΑΟΡΥΕ-ΗΑΧ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 2241 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ, ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΣΣΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΘΝΕΟΡΥΕ-ΧΣΣ 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΠΟΦ.23/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΑΥ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΞΗΛΟΡΥΕ-ΤΑ7 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 2238 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΓΟΡΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΛΛ/ΚΩΝ ΔΗΜΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 63ΙΟΟΡΥΕ-ΣΣΥ 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 352/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΗΧΑΝ-ΤΕΧΝ ΕΓΚΑΤ -Λ.ΜΗΧ. ΕΞΟΠ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΥ5ΙΟΡΥΕ-ΖΞ0 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 351/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΕ5ΖΟΡΥΕ-ΠΜΩ 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 350/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας/ Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας με Παράρτημα Στήριξης Στήριξης ΡΟΜΑ (2017-2020)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69ΠΩΩΕΗ-ΖΒ7 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 860 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας/ Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας με Παράρτημα Στήριξης Στήριξης ΡΟΜΑ (2017-2020)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔΚΟΩΕΗ-ΞΩΒ 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 859 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΞΖ1ΟΡΥΕ-ΧΗΖ 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 349/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω7ΜΞΩΕΗ-ΟΕΟ 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/693 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΩΣ. ΥΛΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω1ΞΡΟΡΥΕ-ΖΨΥ 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 348/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ "ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" -1η ΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 5 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Υ89ΩΕΗ-ΔΧ4 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/692 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αντισηπτικού, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΩ5ΨΟΡΥΕ-ΒΞ4 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 2234 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΘΑ8ΟΡΥΕ-9ΜΗ 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 347/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια χιλιομετρητή και την επισκευή ταχογράφου για το υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΚ 4381, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΨ6ΙΟΡΥΕ-ΜΗ0 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 2229 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΤΟΖΟΡΥΕ-ΨΙ1 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 346/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών (μαγνήτη κ.α.) για το υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1816 και την πραγματοποίηση της επισκευής ταχογράφου στο ίδιο όχημα, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Κ8ΒΟΡΥΕ-8ΒΞ 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 2228 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6712ΟΡΥΕ-Φ3Π 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 354/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 4,113