Αποφάσεις

image_print
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων. Προμήθεια χαρτοκιβωτίων, κολλητικών ταινιών και σακουλών συσκευασίας.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΗΗΡΩΕΗ-1Δ1 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 1061 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΥ,ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΠΔΥ ΧΕΠ: Α/204 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: 6ΥΨ3ΟΚΟ3-Ω4Χ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/263 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΧΕΠ: Α/253 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2022
ΑΔΑ: 6ΧΙΗΟΚΟ3-Χ4Τ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/262 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΕΠ: Α/244 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022
ΑΔΑ: Ψ2Α3ΟΚΟ3-ΜΛ9 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/261 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Α/244,Α/252 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2022
ΑΔΑ: ΨΖΥΝΟΚΟ3-Ω0Μ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/260 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Α/244,Α/252,Α/253 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2022
ΑΔΑ: 9ΩΘΣΟΚΟ3-ΝΓΘ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/259 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΑΛΛ ΦΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΕΠ: Α/244,Α/252 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2022
ΑΔΑ: 94ΜΨΟΚΟ3-83Ε 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/258 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓ ΑΟΡ-ΩΡΟΜ.,ΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦ ΑΟΡ-ΩΡΟΜ. ΧΕΠ: Α/244,Α/252 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2022
ΑΔΑ: 9Π57ΟΚΟ3-ΙΤΠ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/257 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ης ΔΟΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ & ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΤΧ4ΟΚΟ3-ΧΒ2 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/256 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ IOYNIOY 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥ7ΕΩΕΗ-ΟΓΑ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/1708 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΜΗΝΟΣ IOYNIOY 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥ9ΗΩΕΗ-Ξ5Ξ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/1707 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΜΗΝΟΣ IOYNIOY 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΗΕΩΕΗ-405 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/1706 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ9ΞΓΟΡΥΕ-ΓΜΡ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ387/4156/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΔΗΓΟΡΥΕ-86Η 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ386/4155/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΜΑΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔΒΒΩΕΗ-ΗΕ0 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/1705 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΩΠΩΕΗ-ΜΜ7 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/1704 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΞΚΩΕΗ-ΑΓΘ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/1703 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 4-84400247-02 (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) 1/5/2022 ως 31/5/2022-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω34ΙΩΕΗ-ΥΣΨ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/1702 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1/5/2022 ως 31/5/2022
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Χ92ΩΕΗ-Π5Ο 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/1701 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω αφαίρεσης επιπλέον εισφοράς σε γη (Δημ. Τσιγαρίδας)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΧΣΨΩΕΗ-ΣΝΚ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 12326 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 5,416