Αποφάσεις

image_print
ΑΑΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΜΙΖΟΡΥΕ-Υ1Η 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ175/1412/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6512ΩΕΗ-0Ξ9 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3264 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11/10/2019 ( ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΒΟΓΩΕΗ-Δ4Δ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/351 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΕΗ7ΟΡΥΕ-ΑΦΝ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ174/1409/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Τ.Σ.ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΨΕΑΩΕΗ-Θ7Μ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/350 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΕΠΙΠΛΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ4ΟΓΟΡΥΕ-0ΘΨ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ173/1407/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση στον ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου “Αναγγελία προϋποθέσεων για τη συμπλήρωση ΦΟΠ στην οδό Αγράφων (προς νέο 18ο Δημοτικό Σχολείο)” και ορισμός υπολόγου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΨΗΩΕΗ-49Γ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3253 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση στον ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου “Χορήγηση ΦΟΠ παροχής ισχύος 15kVA με αριθμό 41604696-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στη διεύθυνση Χαριλάου Φλωράκη - Ολύμπου” και ορισμός υπολόγου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 643ΦΩΕΗ-ΘΞΧ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3252 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΑΥ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΕΙΟΟΡΥΕ-Κ6Θ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ172/1402/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Τ.Σ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΒΗ2ΩΕΗ-ΦΟ7 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/342 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΛ. ΠΙΣΤΟΛ.ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΗ3ΚΩΕΗ-9ΔΥ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/349 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ( ΚΩΔ. ΔΑΝΕΙΟΥ 0010-2605-00000006453(ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1244-2999961- ΛΟΓ. ΠΕΛΑΤΗ 5605-037627-027)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7ΒΟΩΕΗ-ΝΘ6 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/348 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( ΚΩΔ. ΔΑΝΕΙΟΥ 0010-2605-00000006453(ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1244-2999961- ΛΟΓ. ΠΕΛΑΤΗ 5605-037627-027)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΑΒΩΕΗ-Χ73 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/347 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ( ΚΩΔ. ΔΑΝΕΙΟΥ 0010-2605-00000005651(ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1244-2753818- ΛΟΓ. ΠΕΛΑΤΗ 5605-033747-354)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΞΨΩΕΗ-ΔΓΓ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/346 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( ΚΩΔ. ΔΑΝΕΙΟΥ 0010-2605-00000005651(ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1244-2753818- ΛΟΓ. ΠΕΛΑΤΗ 5605-033747-354)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΑΙΩΕΗ-ΟΞΟ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/345 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΡΝΒΩΕΗ-ΔΛ4 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/344 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 26-28/9/2019 (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΔΗΙΩΕΗ-ΛΘΞ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/343 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εργασίας με χρήση φορτοεκσκαφέα (JCB) λόγω ανάγκης συντήρησης στο δίκτυο Ύδρευσης (έκτακτο).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 64ΖΣΟΡΥΕ-Ζ9Κ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1390 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΦΟΥΝΤΩΤΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 8/8/2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Γ4ΠΩΕΗ-ΗΦ0 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/340 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω64ΣΩΕΗ-4ΧΟ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3220 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 4,042