Αποφάσεις

Η αριθ. 205/2019 απόφαση Δημάρχου Καρδίτσας.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΑΨΩΕΗ-ΗΝ7 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 3255 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η αριθ. 204/2019 απόφαση Δημάρχου Καρδίτσας.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΒ5ΩΕΗ-4Ρ9 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 3254 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου υπαλλήλου του Δ.Ο.Π.Α.Κ.
ΑΔΑ: 6Ι9ΞΟΚΟ3-ΡΛΓ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 679 Αρ. Αποφ.: 37 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η αριθ. 203/2019 απόφαση Δημάρχου Καρδίτσας.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓΜΧΩΕΗ-ΜΝΕ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 3248 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών (Κουρκούνας Βασίλειος, Θεσσαλονίκη, 01/04/2019 -02/04/2019, Εργαστήριο του CIVINET CY-EL και του Eltis)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΩΥΙΩΕΗ-8Λ7 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 691 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών (Κουρκούνας Βασίλειος, Αθήνα, 05/04/2019 -06/04/2019, Τελική Βράβευση Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2018)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΕ36ΩΕΗ-Φ1Λ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 692 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΙΤΘΟΡΥΕ-Θ05 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 289/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου & Λαμπερού ΑΔΑ: ΨΠ5ΧΟΚ8Ρ-ΩΓΑ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 5/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου & Λαμπερού ΑΔΑ: 9ΩΓ4ΟΚ8Ρ-2ΜΙ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 4/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την επισκευή καλωδίου παροχής ρεύματος στο συρόμενο του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2264 , ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 67Ι8ΟΡΥΕ-ΒΣ6 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2039 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την επισκευή αεροτουρμπίνας και την επισκευή της περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΥΨΑΟΡΥΕ-36Ω 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2038 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Τζέλλου Ναταλία, Αθήνα, 05/04/2019 - 06/04/2019, Τελική Βράβευση Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2018)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖ6ΕΩΕΗ-ΑΕΙ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 689 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών (Ξυλομένος Κων/νος, Αθήνα, 05/04/2019 -06/04/2019, Τελική Βράβευση Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2018)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΣΓ7ΩΕΗ-ΘΤΙ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 688 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών (Ξυλομένος Κων/νος, Θεσσαλονίκη, 01/4/2019 - 2/4/2019, Εργαστήριο του CIVINET και του Eltis)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Μ7ΧΩΕΗ-Χ6Α 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 687 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία (Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων- 35ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΒΖΩΕΗ-ΙΗΕ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 690 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΤΛ1ΟΡΥΕ-Π2Ε 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2045 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑΔΟ (01.01- 31.03.2019) - ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΡΠΩΕΗ-ΕΥΦ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/607 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑΔΟ (01.12.2017 - 31.12.2018) - ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤΗΒΩΕΗ-Δ9Ο 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/606 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚ.-ΣΥΝΤΗΡ. Δ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΚΑΜΠΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω3ΨΕΟΡΥΕ-0ΤΙ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 287/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΣΚ.-ΣΥΝΤΗΡ. Δ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΚΑΜΠΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Τ7ΔΟΡΥΕ-ΧΥ9 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 286/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 3.490