Αποφάσεις

image_print
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω85ΤΩΕΗ-9ΘΨ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2380 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω4ΣΖΩΕΗ-ΘΚ4 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2378 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΩΣΑΩΕΗ-ΚΩ4 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 15747 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67ΦΜΩΕΗ-2Δ5 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2377 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η με αριθμ. 1438/2019 απόφαση Δημάρχου
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 62ΞΨΩΕΗ-Δ5Δ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 15676 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΑΩΩΕΗ-Χ3Σ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2376 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ρελέ κ.α.) για το αντλιοστάσιο της Τοπικής κοινότητας Σταυρού και την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής στο αντλιοστάσιο της Τ.Κ. Σταυρού, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΩΘΨΟΡΥΕ-ΩΧΛ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 6246 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η με αριθμ. 1277/2019 απόφαση Δημάρχου
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞΣΘΩΕΗ-ΒΘΚ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 12898 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣ ΔΕ ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ7ΚΑΟΡΥΕ-Ζ6Α 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ830/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΒ8ΞΟΡΥΕ-ΜΒΔ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ829/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞΟΧΩΕΗ-9ΑΒ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2375 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για τη σύνταξη 2 (δύο) συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν συμβάσεις επενδυτικών δανείων μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1» μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Ν94ΟΡΥΕ-ΜΡΖ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 6242 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Διορισμού
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 7ΝΞΥΟΡΥΝ-543 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 70/398/2019/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση Διορισμού
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6Ξ3ΞΟΡΥΝ-ΙΨ0 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 74/402/2019/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση Διορισμού
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΜΠΔΟΡΥΝ-ΕΨΓ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 73/401/20109/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση Διορισμού
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΩΧ7ΟΡΥΝ-1ΥΜ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 69/397/2019/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τροφών για ζώα και φαρμάκων ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΒ17ΟΡΥΕ-Δ1Σ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 6241 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια διορθωτικού και ανταλλακτικών συρραπτικού , ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω9ΛΛΟΡΥΕ-Β9Θ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 6240 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ για το μήνα Ιούλιο του 2019.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΛΑΓΟΡΥΕ-8ΗΩ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 6239 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κλειδιών ασφαλείας, κερματοθήκης και κλειδιών αυτοκινήτου με immobilizer, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΚ1ΠΟΡΥΕ-ΔΝΑ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 6199 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 3.711