Αποφάσεις

image_print
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛ. ΧΕΠ: Α/546,Α/544,Α/550,Α/536,Α/568
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 90ΧΓΩΕΗ-ΖΜ4 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/207 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/437,Α/546,Α/549,Α/537,Α/556
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΠ4ΩΕΗ-ΥΟ0 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/206 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΧΕΠ: Α/315,Α/323,Α/326,Α/435,Α/420,Α/437,Α/444,Α/424,Α/423,Α/436,Α/476,Α/477,Α/524,Α/546,Α/548,Α/549,Α/544,Α/545,Α/550,Α/553,Α/542,Α/537,Α/555,Α/536,Α/556,Α/587,Α/589,Α/590,Α/591,Α/584
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ε1ΟΩΕΗ-ΖΩΛ 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/205 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ ΧΕΠ: Α/447
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Χ8ΖΩΕΗ-Β1Φ 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/204 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΕΡΓ ΧΕΠ: Α/435,Α/437,Α/444,Α/423,Α/436,Α/547,Α/546,Α/548,Α/549,Α/544,Α/545,Α/550,Α/553,Α/542,Α/537,Α/536,Α/556,Α/587,Α/590,Α/591,Α/584
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ78ΩΩΕΗ-ΛΧ0 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/203 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΑΣΦ ΧΕΠ: Α/435,Α/437,Α/444,Α/423,Α/436,Α/547,Α/546,Α/548,Α/549,Α/544,Α/545,Α/550,Α/553,Α/542,Α/537,Α/536,Α/556,Α/587,Α/590,Α/591,Α/584
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΚΘΩΕΗ-Δ3Δ 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/202 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΧΕΠ: Α/547
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 91ΗΛΩΕΗ-ΤΨΦ 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/201 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από σύσταση οικογενειακού τάφου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ3ΟΩΩΕΗ-2ΓΥ 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 10047 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΒΑΡΕΩΝ ΧΕΠ: Α/423,Α/549,Α/544
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 99ΦΛΩΕΗ-Π0Μ 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/200 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Τ.Π.Δ.Υ.-ΝΠΔΔ ΧΕΠ: Α/537,Α/556
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΩΘΞΩΕΗ-8ΗΧ 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/199 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Τ.Π.Δ.Υ. ΧΕΠ: Α/451,Α/447,Α/485,Α/546,Α/549,Α/550,Α/553,Α/542,Α/537,Α/556,Α/535,Α/585,Α/591
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 62ΦΛΩΕΗ-ΚΗΖ 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/198 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Α/447
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΒΑΖΩΕΗ-7Ε4 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/197 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-ΝΕΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Α/447,Α/485,Α/550,Α/553,Α/542,Α/537,Α/556,Α/585,Α/591
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΨΜΩΕΗ-2ΓΞ 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/196 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διαγραφή οφειλής από τέλη & Φ.Π.Α. ύδρευσης ετών 2014-2015 της Κοινότητας Σταυρού (Ευθ. Ρεβ.)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΑ5ΩΕΗ-ΩΒΚ 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 10044 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ"
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ1ΔΔΩΕΗ-0Κ4 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/848 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.(ΝΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜ) ΧΕΠ: Α/447,Α/485,Α/550,Α/553,Α/542,Α/537,Α/556,Α/585,Α/591
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΚΟΩΕΗ-ΚΞ9 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/195 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΕΠ: Α/549,Α/544
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Δ7ΚΩΕΗ-ΩΕ8 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/194 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. ΧΕΠ: Α/550,Α/536,Α/565
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝ5ΦΩΕΗ-6ΙΦ 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/193 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Μ.Τ.Π.Υ. ΧΕΠ: Α/447,Α/485,Α/546,Α/549,Α/544,Α/550,Α/542,Α/537,Α/556,Α/585,Α/591
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΘ4ΩΕΗ-ΙΡΠ 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/192 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/534,Α/434,Α/418,Α/442,Α/445,Α/446,Α/450,Α/443,Α/451,Α/424,Α/436,Α/512,Α/513,Α/506,Α/508,Α/510,Α/504,Α/511,Α/479,Α/489,Α/490,Α/493,Α/488,Α/546,Α/549,Α/544,Α/545,Α/537,Α/555,Α/556,Α/557,Α/559,Α/561,Α/535,Α/563,Α/565,Α/568,Α/569,Α/570,Α/571,Α/572,Α/578,Α/579,Α/580,Α/582,Α/586,Α/589,Α/590,Α/619
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΨΜΩΩΕΗ-ΩΕ8 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/191 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 5.848