Αποφάσεις

image_print
Η ΑΡΙΘΜ. 689/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΩΝΩΕΗ-ΙΛ3 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17432 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ»
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας ΑΔΑ: 6ΦΒΞΩΕΗ-Υ03 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17419 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΗΞΩΩΕΗ-41Υ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17311 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 66/2020 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ( Προμήθεια ελαστικών )
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Π9ΝΩΕΗ-Τ67 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/2475 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΔΞ3ΟΡΥΕ-05Φ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ607/6592/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Aνάθεση υπηρεσίας “ψεκασμοί για την καταπολέμηση κουνουπιών λόγω της θεομηνίας ΙΑΝΟΣ στο Δήμο Καρδίτσας”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5ΧΗΩΕΗ-64Υ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17393 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΑΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω38ΝΟΡΥΕ-ΛΛΚ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ606/6590/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΡΒΠΟΡΥΕ-ΖΔΒ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 945/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 66/2020 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ( ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΤΣΩΕΗ-Π5Ψ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/2474 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΠΥ3ΟΡΥΕ-ΛΔ3 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 944/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση αποφάσεων προμήθειας καυσίμων που αφορούν την Θεομηνία ΙΑΝΟΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΔΦΟΩΕΗ-ΡΕΞ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17374 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια ΘΕΙΙΚΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΦΥΜΟΡΥΝ-Ε19 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 337/2020/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ΘΕΙΙΚΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 63Ε4ΟΡΥΝ-Ω91 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 336/2020/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.66/2020 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ( ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦΡΩΩΕΗ-9ΓΜ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/2472 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω98ΡΟΡΥΕ-6ΝΒ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 943/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 64ΚΒΟΡΥΕ-ΖΧΔ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 6585 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.66/2020 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΚ3ΚΩΕΗ-Ε6Ο 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/2471 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια οικοδομικών υλικών, υλικών ασφάλτου και σιδήρου Δ.Ε. Καλλιφωνίου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧ26ΩΕΗ-ΝΑΦ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/2470 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια οικοδομικών υλικών, υλικών ασφάλτου και σιδήρου Δ.Ε. Καλλιφωνίου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΓ4ΩΕΗ-ΒΤΓ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/2470 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΩΕΩΟΡΥΕ-ΥΩ3 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 6582 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 4,429