Αποφάσεις

image_print
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΖΙ8ΟΡΥΕ-ΜΞΝ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 187/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΟΠΑΚ ΑΡΙΘΜΟΣ 6 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΘΡΟΚΟ3-Α0Θ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 466 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση αποφάσεων δημάρχου προμήθειας καυσίμων (θέρμανσης – κίνησης) έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΗ3ΜΩΕΗ-ΑΚΧ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3306 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Τ.Σ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦΝ8ΩΕΗ-8ΔΑ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/357 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω75ΩΟΡΥΕ-ΡΥ8 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 186/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2019 και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΑ6ΙΩΕΗ-5ΔΕ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3292 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 10/9/2019 ( ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ο8ΓΩΕΗ-5ΦΞ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/355 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές δαπάνες για καθαριότητα περιβάλλοντος χώρου αναρρυθμιστικής λίμνης 19/12/2019 - 18/02/2020
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΔΜΡΟΡΥΝ-ΑΣ8 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 58/2020/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες καθαρισμού χώρων διυλιστηρίων 19/12/2019 - 18/02/2020
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΤΣΩΟΡΥΝ-ΘΗ6 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 57/2020/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΘΗΝΑ 13-18/10/2019 ( ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ69ΚΩΕΗ-91Π 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/354 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Διοίκησης 19/12/2019 - 18/02/2020
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΞΛΩΟΡΥΝ-ΕΣΝ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 56/2020/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΡ2ΔΟΡΥΕ-4ΝΚ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 185/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨ15ΩΕΗ-9ΜΛ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3291 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘ52ΩΕΗ-ΤΜ0 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3289 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Τ.Σ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩΓΣΩΕΗ-ΚΙΨ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/352 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11/10/2019 (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΖΝΩΕΗ-ΥΥ5 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/353 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΛΛ. ΔΗΜΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ2ΣΔΟΡΥΕ-5Υ9 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 184/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του απολογισμού του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας έτους 2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΑΡ8ΩΕΗ-29Ω 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3272 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω0Β4ΩΕΗ-ΙΓ5 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3266 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η ΑΡΙΘ. 135/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΞΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΟΧ2/2019.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚΓΥΩΕΗ-ΕΨΩ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3265 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 4,042