Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 1194/2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕς ΣΑΡΩΣΗς ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ», Ποσου 930,00 € ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 24%.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘ56ΩΕΗ-ΥΤΦ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 18864 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 1193/2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕς ΣΑΡΩΣΗς ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ», Ποσου 2.170,00 € ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 24%.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΖΒΝΩΕΗ-Τ7Σ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ »
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΔΦΘΩΕΗ-Σ16 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 18853 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 1189 / 2018 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018»
Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών ΑΔΑ: 69ΔΙΩΕΗ-547 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 18829 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΘΜ.38/18 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΚΕΚ (Λογιστικές υπηρεσίες στην ΔΗΚΕΚ έως 05/05/2014)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Θ0ΒΩΕΗ-Κ03 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2450 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤΗΡ-Δ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΚΣΧΟΡΥΕ-Ω41 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 923/8502 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 1192/2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕς ΣΑΡΩΣΗς ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ», Ποσου 930,00 € ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 24%.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Γ8ΞΩΕΗ-ΒΛ2 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 18849 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 1191/2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕς ΣΑΡΩΣΗς ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ», Ποσου 1.550,00 € ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 24%.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ψ11ΩΕΗ-9ΗΟ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 18848 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 1190/2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕς ΣΑΡΩΣΗς ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ», Ποσου 1.240,00 € ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 24%.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΜΙ5ΩΕΗ-Ζ16 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 18844 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 20/2018 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 64ΕΣΩΕΗ-Μ2Γ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α20 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 55/2018 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: Ψ61ΝΩΕΗ-ΔΚ3 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 55 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΑΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΙΤ7ΟΡΥΕ-ΝΤΓ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 922/8490 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 54/2018 "ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΚΔΑΠ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΑΡ.ΑΔ.60/1965 & 159/1967(ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ Ν4178/2013)" ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΣΤΡΑ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 5 ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: Ψ7ΞΗΩΕΗ-ΨΡΛ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 54 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΑΥ ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤΗΡ-Δ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 67ΥΜΟΡΥΕ-Σ5Σ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 921/8488 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω967ΩΕΗ-ΒΗ6 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/359 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΑΥ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ(ΑΓΩΓΟΙ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Π3ΗΟΡΥΕ-ΖΩΕ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 920/8485 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω68ΟΟΡΥΕ-ΡΧΚ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ1089/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λοιπές δημοσιεύσεις σε εφημερίδες κοκ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.236/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 27-6-2018, ΣΕΛ 10 (7Χ2Χ2,00€).
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΒΒΙΩΕΗ-ΔΤ4 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2449 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Π4ΡΩΕΗ-Σ71 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2445 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΡΝΦΩΕΗ-Ω9Ζ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2448 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 3.244