Αποφάσεις

image_print
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΩΩΛΟΡΥΕ-7Λ5 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 832/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόγραμμα Εναρμόνισης περιόδου 2018-2019, Δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ,
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΓΔΩΕΗ-Β7Ζ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2388 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΘΜ.434/6-7-2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ (02-03-2019-18/05/2019)
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΚΧ9ΟΡΥΝ-84Δ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ281/2019/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΙΓΩΕΗ-Φ91 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2386 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΗΡΩΕΗ-ΩΗΗ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2387 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΗΡΑΩΕΗ-ΧΣΩ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2389 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΤΗ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΜΛΕΟΡΥΝ-ΟΚΕ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ280/2019/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 24/06/2019-24/08/2019 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘΗΩΩΕΗ-Ζ12 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2385 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Ω4ΡΩΟΡΥΝ-8Ν4 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ279/2019/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόγραμμα Εναρμόνισης περιόδου 2018-2019, Δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ & ΚΔΑΠ,
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΨΞΩΕΗ-ΞΜΖ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2384 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φίλτρων αέρος και λαδιού, την προμήθεια μπουζί κ.α. για το υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΒ 9102 και την πραγματοποίηση εργασιών γενικού service στο ίδιο όχημα, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΛΦ5ΟΡΥΕ-ΗΧΡ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 6271 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΑΔΑ: 60ΡΣΟΚΟ3-ΘΝΗ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 2161 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΨ1ΩΩΕΗ-ΡΞΨ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2383 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια χαρτικών (χαρτιού κουζίνας κ.α.) και ειδών καθαριότητας (κρεμοσάπουνου κ.α.), ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΥΦ6ΟΡΥΕ-ΥΨΒ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 6247 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤ.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ`
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω8Ι5ΟΡΥΕ-ΡΨΕ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ831/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια αναλώσιμου ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού υλικού
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Α1ΩΩΕΗ-ΣΛΔ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2381 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόγραμμα Εναρμόνισης περιόδου 2018-2019, Προμήθεια αναλώσιμου ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού υλικού, ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΒΤΩΕΗ-ΞΝΗ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2382 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΗΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 66ΛΠΟΡΥΕ-9ΜΩ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ536/6270/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΙΨΓΟΡΥΕ-Χ9Υ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ535/6269/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 16 - 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 - ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ5Ε1ΩΕΗ-ΤΧΦ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2379 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 3.711