Αποφάσεις

ΑΡΙΘΜ.743/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘ8ΔΩΕΗ-1ΤΟ 02/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 22665 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου -5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΜΖΩΩΕΗ-ΨΩΕ 02/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3552 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ 5ου (ΤΕΛΙΚΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ ΤΗΣ ΔΕ ΙΤΑΜΟΥ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΣΚΔΩΕΗ-34Ρ 02/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3551 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδοτήσεως του εργαζομένου κ. Ιωάννη Χουλιάρα.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΨ0ΑΟΡΥΕ-ΜΧΛ 02/12/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.92 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΡΙΘΜ.741/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Μ4ΔΩΕΗ-ΜΜΗ 02/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 22648 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΝΣΞΩΕΗ-ΤΘΟ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3550 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20% ΧΕΠ: Α/2921
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥ3ΛΩΕΗ-ΛΝΔ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/1109 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 8% ΧΕΠ: Α/2809,Α/2505,Α/2870,Α/2898,Α/2422,Α/2684,Α/2888,Α/2683,Α/2932,Α/2495,Α/2712,Α/2713,Α/2715,Α/2721,Α/2722,Α/2724,Α/2433,Α/2679,Α/2441,Α/2996,Α/2997,Α/2999,Α/3000,Α/2440,Α/2699,Α/2408,Α/2514,Α/2704,Α/2995,Α/3084,Α/3085,Α/3091,Α/3092,Α/2119,Α/2406,Α/2407,Α/2427,Α/2428,Α/2429,Α/2431,Α/2435,Α/3046,Α/3051,Α/3061,Α/3114,Α/3115,Α/3120,Α/3121,Α/3112,Α/3149,Α/3150,Α/3152,Α/3153,Α/3154,Α/3157,Α/3158,Α/3159,Α/3161,Α/3162,Α/3163,Α/3023,Α/3165,Α/3166
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑΙ1ΩΕΗ-ΗΛΚ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/1108 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% ΧΕΠ: Α/2886,Α/2909,Α/2914,Α/2198,Α/2206,Α/2896,Α/2980,Α/2493,Α/3035,Α/3037,Α/3057,Α/3118
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘΦ4ΩΕΗ-ΥΘΛ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/1107 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1% ΧΕΠ: Α/2781,Α/2782,Α/2953,Α/2955,Α/2956,Α/2991,Α/2992
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΠΖΩΕΗ-84Α 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/1106 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΥΡΙΑΚΕΣ Κ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡ. 3. (ΜΟΝΙΜΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Η78ΩΕΗ-Ε2Π 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3549 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (ΜΟΝΙΜΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ι0ΞΩΕΗ-ΨΧΦ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3548 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΩΔΒΟΡΥΕ-4ΨΨ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ777/8145/2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των αποδοχών του Προέδρου για Δεκέμβριο 2021
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 91ΝΔΟΡΥΕ-3ΗΞ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 8127 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανάθεση υπηρεσιών συμμετοχής του εργαστηρίου των διυλιστηρίων του Συνδέσμου σε «Προγράμματα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Πόσιμου Ύδατος.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 90ΞΞΟΡΥΝ-ΨΧ8 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 151/672A/2021/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φίλτρων λαδιού, λαδιών και για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής και συντήρησης (SERVICE) για το υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΝ 9693, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Ε6ΜΟΡΥΕ-Θ6Ρ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 8137 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 43/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΡΗ9ΟΛΝ9-ΙΥΓ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 270/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ(ΡΕΥΜΑ-ΑΕΡΙΟ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 901ΑΩΕΗ-7Ω4 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3547 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων,καθώς και συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης του Υποέργου 5 : Επαναφορά Λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Καρδίτσας, σύμφωνα με τη ΑΠ 104433_27-09-2021 (ΑΔΑ ΩΣΖΣ46ΜΤΛΡ-5ΤΝ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ 876 του έργου με ενάριθμο 2020ΣΕ87600002 με τίτλο «Επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Καρδίτσας για την αποκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού και του δικτύου ύδρευσης λόγω της θεομηνίας της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020».
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ01ΡΟΡΥΕ-ΞΟΟ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.86 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή για τη φιλοξενία (hosting) δεδομένων σε server & το κόστος τηλεπικοινωνίας τριμήνων (για την περίοδο 1/12/2021-31/12/2021), ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 69ΜΛΟΡΥΕ-ΔΓΗ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 8136 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 5,051