Αποφάσεις

image_print
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης και επισκευής σε παγκάκια.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΕΩΕΗ-8ΥΤ 16/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 24663 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες ελέγχου από ορκωτούς λογιστές, χρήσης 2011.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΕΩΕΗ-ΦΝΣ 16/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 24664 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΖΑΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1816
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β43ΕΟΡΥΕ-ΦΜ6 16/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 3283 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μίζας 24 V ανακατασκευής, για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1816.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β43ΕΟΡΥΕ-ΚΟΚ 16/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 3282 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β43ΡΟΛΕΒ-2ΗΤ 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 258/2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β43ΡΟΛΕΒ-8ΤΔ 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 259/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β43ΡΟΛΕΒ-ΡΤ8 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 274/2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας (Παπαθανασίου Παναγιώτης)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΡΩΕΗ-Λ6Ζ 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 24623 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας (Παπαευθυμίου Φώτιος)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΡΩΕΗ-ΤΧΝ 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 24622 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β43ΡΟΡΥΕ-ΩΞΒ 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 3279 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας (Σακελλαρίου Γεώργιος)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΡΩΕΗ-3ΒΛ 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 24621 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας (Καραγιάννης Γεώργιος)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΡΩΕΗ-ΦΘ0 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 24620 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας (Βασιλόγαμβρος Θεόφιλος)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΡΩΕΗ-ΡΘΧ 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 24619 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής ΔΕΥΤΕΡΟΥ προχείρου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμού για την Προμήθεια « ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Ασφαλτόμιγμα Α-265) έτους 2012 του Δήμου Καρδίτσας »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β43ΡΩΕΗ-Η53 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 24519 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καπακιών φρεατίων 35 Χ 45 για το τμήμα Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β43ΡΟΡΥΕ-9Γ7 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 3277 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση 434 Δημάρχου για τον ορισμός μελών στην επιτροπή καλής εκτέλεσης υπηρεσιών και παραλαβής του υποέργου Ι του έργου: «Συντήρηση προστασία προβολή της συλλογής Γιολδάση»
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας ΑΔΑ: Β43ΡΩΕΗ-9Σ9 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 24333 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β43ΡΟΛΕΒ-ΑΓ5 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 273/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καπακιών φρεατίων 35 Χ 45 για το τμήμα Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β43ΡΟΡΥΕ-ΤΣΝ 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 3277 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β43ΡΟΛΕΒ-ΕΘ2 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 281/2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κυλικείου του Δ.Ο.Π.ΑΚ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β43ΡΟΚΟ3-9ΛΚ 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 1735 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 3,701 3,702 3,703 3,704 3,705 4,042