Αποφάσεις

image_print
Έκδοση κανονιστικής απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου επί της οδού Τρικάλων, ιδιοκτησίας Κωνσταντινιάς Κάκου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΤ6ΩΕΗ-ΩΘΔ 26/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 5080 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια προβολέα HQI 400 W εξωτερικού για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΤ6ΟΡΥΕ-ΒΒΖ 26/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 527 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την τοποθέτηση και ρύθμιση κλειστού κυκλώματος καμερών ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΤ6ΟΡΥΕ-31Η 26/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 519 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καμερών κ.α. για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΤ6ΟΡΥΕ-Ο7Ξ 26/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 518 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΤ6ΟΡΥΕ-ΙΦΕ 26/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 517 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός τιμής μονάδας λόγω μη αφαίρεσης εισφοράς σε γη (Λαδιά Αριστέα).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΤΩΩΕΗ-Ρ5Χ 25/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 4957 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τιμής μονάδας λόγω μη αφαίρεσης εισφοράς σε γη (Παπαλού Ελένη).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΤΩΩΕΗ-80Λ 25/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 4956 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΤΩΟΡΥΕ-Π1Θ 25/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 514 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
«Ορισμό δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για συμμετοχή στην επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών του αποκλειστικού δικαιώματος της καρπώσεως των μη εκμεταλλευομένων δι' αυτεπιστασίας δημοσίων δασών έτους 2013».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΤΩΩΕΗ-2ΑΩ 25/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 5006 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κρύσταλλου καθρέπτη MANN 2, για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΚ 4381.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΤΩΟΡΥΕ-Θ2Σ 25/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 513 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2013 και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤΩΩΕΗ-70Ψ 25/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 4885 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1816.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΤΩΟΡΥΕ-Φ5Γ 25/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 512 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παραλαβή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου “Αμμοληψίες σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Καρδίτσας”.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΤΩΩΕΗ-ΖΙ0 25/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 4940 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΤΩΟΛΕΒ-2ΑΜ 25/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 10/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2013
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΤΩΩΕΗ-3ΜΙ 25/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 4890 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή χρημάτων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΤΩΩΕΗ-ΧΘΚ 25/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 4884 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2013, αποκλειστικά για δαπάνες θέρμανσης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΤΩΩΕΗ-8ΦΟ 25/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 2883 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2013
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΤΩΩΕΗ-00Ψ 25/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 4882 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας για την υπογραφή επιταγών, γραμματίων είσπραξης και πάσης φύσης συναλλαγών με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΩΕΗ-Ξ07 22/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 4881 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ: 8113
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΚΟ3-ΡΙ9 22/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 314 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 3,701 3,702 3,703 3,704 3,705 4,113