Αποφάσεις

image_print
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αυτοκόλλητων πινακίδων, για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΗ 8671.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΑΛΟΡΥΕ-9Ρ0 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 848 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ Δήμου Καρδίτσας και της Κοινοπραξίας με επωνυμία ”Κ/Ξ Τέττας Χρήστος – Πρίτσας Κων/νος”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΕΗ-19Ν 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 7921 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
'Εγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων του ελέγχου από ΚΤΕΟ του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΗ 8671.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΑΛΟΡΥΕ-ΘΣΘ 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 849 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στους Ν. 4014/2011 και 3843/2010
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΕΗ-4ΤΚ 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 7878 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση χώρων του Γυμνασίου Καλλιφωνίου για τη στέγαση αρχαιολογικών ευρημάτων και αρχαιολογικού υλικού
Διεύθυνση Έργων & Μελετών ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΕΗ-ΓΗ5 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 7877 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός θέσης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο στην Τ.Κ Ραχούλας, ρυμουλκούμενης ή αυτοκινούμενης και χορήγηση της αντίστοιχης άδειας άσκησης στάσιμου εμπορίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΕΗ-5ΨΓ 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 7897 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΑΛΟΡΥΕ-85Α 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 845 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΑΛΟΡΥΕ-ΩΦΡ 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 840 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΑΛΟΡΥΕ-ΞΟ5 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 841 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λευκών πλακών Ν-02 Β γυαλιστερών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΑΛΟΡΥΕ-ΦΑΝ 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 838 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λευκών πλακών Ν-06, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΑΛΟΡΥΕ-Θ3Ι 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 839 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΡΥΕ-Π62 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 831 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για το Δήμο Καρδίτσας (έγκριση της υπ'αριθμ. 21/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΕΗ-Ε4Ζ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7756 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για το Δήμο Καρδίτσας (έγκριση της υπ'αριθμ. 21/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΕΗ-ΝΨΥ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7756 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καπακιών επίσκεψης φρεατίων για τις ανάγκες του τμήματος Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΡΥΕ-ΕΒΡ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 766 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης “Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μητρόπολης Ν. Καρδίτσας”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΕΗ-ΒΒΗ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7759 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης “Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κάμπου Ν. Καρδίτσας”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΕΗ-ΞΨΘ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7758 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΗΤΗΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2013.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΡΥΕ-ΘΒΨ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 827 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΡΥΕ-12Ξ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 826 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση αλλαγής ιντζέξιον, ώστε να γίνει service στο όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1866.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΡΥΕ-82Ε 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 825 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 3,700 3,701 3,702 3,703 3,704 4,129