Αποφάσεις

image_print
Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση του ανελκυστήρα στο κτήριο όπου στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το μήνα Μάρτιο του έτους 2013.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΡΥΕ-Χ0Α 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 799 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φρεατίων για να αντιμετωπιστεί έκτακτο περιστατικό αρμοδιότητος του τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΡΥΕ-8Β4 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 796 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΡΥΕ-40Γ 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 797 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΕΡΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΡΥΕ-ΓΣΘ 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 795 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προέγκριση εκδηλώσεων “Απόκριες 2013”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΕΗ-ΦΩΖ 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7320 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λαδιού MOTUL TEKMA NORMA+ για τη συντήρηση του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 39079.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΟΡΥΕ-ΤΓΡ 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 777 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση 159/2013 Δημάρχου Καρδίτσας για ορισμό υπευθύνου για τη Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Καρδίτσας
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-7ΗΖ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7152 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση συντήρησης στο όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 39080 (αλλαγή βάκτρου κ.α.).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΔΖΟΡΥΕ-ΔΗΖ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 776 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια τηλεφώνων ΙΡ για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-8ΔΙ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7194 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, σκάνερ κλπ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-7ΞΒ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7193 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εφαρμογών – προγραμμάτων πληροφορικής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-ΘΟΙ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7192 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για λοιπά ασφάλιστρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-ΠΗΗ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7214 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-ΞΕΩ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7191 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες ταχυμεταφοράς επιστολών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-ΞΗΔ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7213 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποδοχή μεταβολών της αναδόχου εταιρείας του έργου: "ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ", προϋπολογισμού δαπάνης 1.200.000,00 Ευρώ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-ΗΑ2 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 5791 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις υπηρεσίες του Δήμου Καρδίτσας (ΚΑΠΗ και λοιπές υπηρεσίες)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-Ρ4Γ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7190 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-7ΡΔ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7211 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-0Ε9 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7189 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες επίδοσης δικαστικών εγγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-ΠΕ7 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7210 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια κλειδιών θυρών και συναφών υλικών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΕΗ-Α2Φ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7188 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 3,703 3,704 3,705 3,706 3,707 4,129