Αποφάσεις

Απόδοση ποσού στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Θεοδώρων Ν. Καρδίτσας από αγορά ξενόγλωσσων βιβλίων
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΛΝΟ-ΒΚΓ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 92 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Aπόδοση ποσού στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του 1ου και 12ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας από αθλητικούς συλλόγους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΛΝΟ-Ρ9Τ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 91 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση προς χρήση μίας (1) αίθουσας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας για τις ανάγκες του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Ν. Καρδίτσας «Τ ΑΓΡΑΦΑ»
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΛΝΟ-ΜΒΨ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 90 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας έτους 2012 ( από 01/01/2012 έως 31/12/2012) »
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΛΝΟ-ΝΦΛ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 89 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 15/2013 της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΛΝ9-0ΙΜ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 79 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 14/2013 της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΛΝ9-ΖΚΣ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 78 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 13/2013 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΛΝ9-Ο9Η 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 77 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 12/2013 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΛΝ9-Π2Η 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 76 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 11/2013 της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΛΝ9-ΔΜΩ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 75 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 11/ 2013 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΛΝ9-ΜΟΩ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 75 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 10/2013 της Σχολικής Επιτροπής Της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΛΝ9-0ΦΒ 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 74 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 9/2013 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΛΝ9-ΓΘ7 29/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 73 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του κ. Δημάρχου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-ΟΩΣ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7731 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-ΙΛ4 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7521 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2013
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-Μ4Ζ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 4890 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-5ΕΠ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7520 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΕΡΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ26ΟΡΥΕ-ΖΗΧ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 819 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για μισθώματα μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων (Π.Δ 28/80)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-ΙΥΑ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7515 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση πλωτού αντλιοστασίου Μητρόπολης (Π.Δ 28/80)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-ΥΣ5 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7514 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες βιβλιοδεσίας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-ΨΣΓ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7513 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 3,701 3,702 3,703 3,704 3,705 4,129