Αποφάσεις

image_print
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες βιβλιοδεσίας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-0ΞΥ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7513 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασία καθαρισμού γραφείων του Δήμου Καρδίτσας – Τοπικές Κοινότητες
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-44Ρ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7512 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασία καθαρισμού γραφείων του Δήμου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-ΜΣΙ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7511 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης επίπλων – λοιπού εξοπλισμού υπηρεσιών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-1ΥΛ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7509 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης επίπλων – λοιπού εξοπλισμού υπηρεσιών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-7Κ9 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7508 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Δήμου Καρδίτσας μηνός Φεβρουαρίου 2013
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-0ΦΞ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7507 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Δήμου Καρδίτσας μηνός Ιανουαρίου 2013
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-ΞΔΒ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7506 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-ΨΩΘ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7517 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-7ΣΛ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7517 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ για την εκτέλεση εργασιών αποχέτευσης ομβρίων στο Παλέρμο
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-ΖΤΞ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7544 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΕΗ-7Δ1 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7516 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών (μπουζί κ.α.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ26ΟΡΥΕ-ΘΦΣ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 817 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ CITIZEN ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ26ΟΡΥΕ-ΞΩ1 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 814 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς διαφόρων εξαρτημάτων που καλύπτουν τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΟΡΥΕ-ΒΒΦ 27/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 802 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τουμποράματος και ρακόρ για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού αρμοδιότητας του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΟΡΥΕ-ΒΛΡ 27/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 812 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικής τσιμπίδας, περαστού κατσαβιδιού κ.α. ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΟΡΥΕ-5ΜΒ 27/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 811 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ Ο.Υ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΟΡΥΕ-ΡΗΜ 27/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 803 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΟΡΥΕ-Ω4Λ 27/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 810 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πλακών Ν-02 Β λευκών γυαλιστερών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΟΡΥΕ-ΔΘΤ 27/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 805 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φρεατίων για να αντιμετωπιστεί έκτακτο περιστατικό αρμοδιότητος του τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΡΥΕ-ΔΧ9 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 800 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 3,702 3,703 3,704 3,705 3,706 4,129