Αποφάσεις

image_print
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την οριοθέτηση της υφιστάμενης πιάτσας ΤΑΧΙ στην περιοχή Τρικάλων μεταξύ ΟΑΕΔ και Κτηνιατρικής Σχολής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΕΗ-ΩΛ1 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 8135 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας Δ.Ε Καλλιφωνίου”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΕΗ-4ΚΜ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 8146 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση δασικών δρόμων Δ.Ε Καλλιφωνίου”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΕΗ-2ΞΒ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 8145 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επέκταση κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Αρτεσιανού»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΕΗ-Ω3Λ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 8144 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύσταση πάγιας προκαταβολής για το κληροδότημα Βαλταδώρου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΕΗ-Θ1Χ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 8132 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
'Εγκριση δαπάνης για την πληρωμή των υπερωριών του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το μήνα Μάρτιο του έτους 2013.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΑΞΟΡΥΕ-ΙΩΗ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 875 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) μέχρι 5.869,40 € και β) άνω των 5.869,40 €
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΕΗ-ΓΛΥ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 8092 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε του έργου “Αναμόρφωση – εξωραϊσμός της πλατείας Τ.Κ Ραχούλας”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΕΗ-2ΕΒ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 8091 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών & Δημόσιας Υγείας ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΕΗ-36Δ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 4372 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού ηλεκτρολογικού υλικού και έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΕΗ-4ΛΦ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 8066 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για υλικά συντήρησης κτιρίων και συναφών εγκαταστάσεων και έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΕΗ-Φ36 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 8065 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΕΗ-Ρ4Θ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 8040 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2013-2014
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΕΗ-ΠΙΑ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 8032 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2013.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΑΚΟΡΥΕ-ΙΒ0 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 856 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2013.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΑΚΟΡΥΕ-53Ζ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 855 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης Ξενώνα Μητρόπολης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΕΗ-8ΔΣ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 7958 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΑΚΟΡΥΕ-ΕΡΨ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 861 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της εκτέλεσης του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στο δρόμο που βρίσκεται στο ανάχωμα του ποταμού Καλέντζη από το συνεργείο Peugeot μέχρι τις αποθήκες αδελφών Βενέτη”.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΕΗ-ΙΗΓ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 7967 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων, έτους 2013, αποκλειστικά για δαπάνες θέρμανσης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΕΗ-ΤΝΧ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 7964 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
2η κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων, έτους 2013
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΕΗ-ΚΝΙ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 7965 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 3,699 3,700 3,701 3,702 3,703 4,129