Αποφάσεις

Έγκριση μερικής τροποποίησης όρων διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας των δυο υποέργων του έργου “Υπογειοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Καρδίτσας”, προϋπολογισμού 238,620,00 € και διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΕΗ-ΛΗ2 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 31064 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΛΕΒ-8ΣΤ 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 1300/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-323
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΛΕΒ-ΧΨΤ 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 617/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών Ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΡΥΕ-ΛΘΕ 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 3389 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΑΔ-322
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΛΕΒ-06Ψ 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 616/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων σε Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε Ιτάμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΕΗ-ΣΥΒ 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 32778 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-321
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΛΕΒ-Δ1Κ 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 615/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΕΗ-ΠΕΨ 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 32380 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-320
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΛΕΒ-ΙΛΖ 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 614/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-319
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΛΕΒ-Κ6Ψ 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 613/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-318
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΛΕΒ-ΝΡ1 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 612/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-317
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΛΕΒ-ΦΙΠ 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 611/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-316
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΛΕΒ-ΠΓΖ 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 610/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γαντιών latex για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τμήματος Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΡΥΕ-6Ψ3 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 3387 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΑΔ-315
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΛΕΒ-7ΞΠ 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 609/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-314
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΛΕΒ-ΨΥΣ 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 608/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών ύδρευσης ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΡΥΕ-ΞΞΧ 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 3383 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΑΔ-313
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΛΕΒ-4ΜΞ 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 607/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-312
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΛΕΒ-ΥΥΠ 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 606/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-311
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΛΕΒ-ΦΗΤ 03/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 605/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2.963 2.964 2.965 2.966 2.967 3.545