Αποφάσεις

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του μηνός Αυγούστου 2011.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-ΧΘ8 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15890 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του μηνός Ιουλίου 2011.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-ΠΙ5 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15889 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΗ-ΟΓ3 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15884 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά αμοιβή ορκωτών ελεγκτών -λογιστών της εκκαθάρισης των Δημοτικών Επιχειρήσεων του πρώην Δήμου Ιτάμου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΨΩΕΗ-ΦΡΨ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15833 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ψήφιση πίστωσης που αφορά σύσταση πάγιας προκαταβολής για τη Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας και ορισμός υπολόγου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΨΩΕΗ-ΦΣΕ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15832 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΚΒ 9102
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΨΟΡΥΕ-ΜΔΥ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3433 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ψήφιση πίστωσης που αφορά δαπάνες δημοσιεύσεων των μηνών ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΨΩΕΗ-Μ1Ο 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 1581 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΕΡΒΙΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΚΒ 9102
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΨΟΡΥΕ-ΤΦΔ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3434 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΨΩΕΗ-ΩΗΔ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15819 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικ. έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΨΩΕΗ-ΖΟΤ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15806 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ SEAGATE EXPANS. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ο7ΟΡΥΕ-ΑΚ4 14/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3403 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΑΝΣΟΝ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39079.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ο7ΟΡΥΕ-3ΗΨ 14/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3414 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ο7ΟΡΥΕ-ΜΗΗ 14/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3407 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45Ο7ΟΡΥΕ-ΝΔΙ 14/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3406 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης υπέρ της εταιρείας «TREK Consulting Α.Ε.» που αφορά ολοσχερή εξόφληση της από 5-9-2011 επιταγής προς πληρωμή της εν λόγω εταιρείας κατά του Δήμου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45Ο7ΩΕΗ-ΓΣ4 14/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15699 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 45ΟΒΟΛΕΒ-0ΗΩ 13/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 503/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΒΩΕΗ-ΟΣ5 13/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15642 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΒΩΕΗ-0Ψ1 13/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15641 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΒΩΕΗ-ΦΨ9 13/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15640 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΧΤΕΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΒΩΕΗ-Ε6Χ 13/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15639 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2.963 2.964 2.965 2.966 2.967 3.081