Αποφάσεις

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 48832
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β44ΞΟΡΥΕ-Ξ3Υ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 743 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έκδοση νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΞΩΕΗ-ΦΔΧ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 4468 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ) ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΚ 4381
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β44ΞΟΡΥΕ-ΑΡΧ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 741 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2256
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β44ΞΟΡΥΕ-2ΚΕ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 740 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικ. έτους 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΞΩΕΗ-ΖΞΗ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 4458 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΚ 4381
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β44ΞΟΡΥΕ-Θ7Γ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 736 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στη δράση «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», καθώς και συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΞΩΕΗ-ΞΥ2 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 4442 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2012 ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.Μ.Ε.Α.)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β44ΞΟΡΥΕ-69Ε 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 727 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2012, ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.Μ.Ε.Α.)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β44ΞΟΡΥΕ-5ΦΧ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 726 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2012 ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΑ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β44ΞΟΡΥΕ-3ΦΝ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 725 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.Μ.Ε.Α. ΤΟΥ ΟΑΕΔ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β44ΞΟΡΥΕ-ΝΒ6 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 724 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α.: 8231.13 «ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β44ΚΟΚΟ3-ΦΑ3 04/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 939 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α.:8224.01 «ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β44ΚΟΚΟ3-Κ50 04/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 938 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β44ΕΟΛΕΒ-ΛΗ6 02/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 181/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β44ΕΟΛΕΒ-04Κ 02/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 180/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β44ΕΟΛΕΒ-ΗΞΒ 02/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 179/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β44ΕΟΛΕΒ-Ω1Ρ 02/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 178/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β44ΕΟΛΕΒ-05Κ 02/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 177/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β44ΕΟΛΕΒ-ΙΨΞ 02/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 176/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β44ΕΟΛΕΒ-ΚΔΞ 02/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 29/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2.963 2.964 2.965 2.966 2.967 3.178