Αποφάσεις

Έγκριση δαπάνης για τον έλεγχο ταχογράφου για Κ.Τ.Ε.Ο. και της αλλαγής εσωτερικής πλάκας στο όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1823.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β42ΧΟΡΥΕ-ΟΔ1 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3542 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
«Λήψη απόφασης για τη συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής απολυτήριων εξετάσεων ανώτερων θεωρητικών Ιανουαρίου 2013 του ωδείου του Δ.Ο.Π.Α.Κ.»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β42ΧΟΚΟ3-1Β0 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2067 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β42ΧΟΡΥΕ-42Γ 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3545 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την αλλαγή λαδιών και φίλτρων κ.α. στο όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48833.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β42ΧΟΡΥΕ-ΚΘ2 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3544 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λαδιών και φίλτρων για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48833
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β42ΧΟΡΥΕ-ΩΝΘ 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3543 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
«Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα για την έγκριση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, εργασία στη Δημοτική Μουσική Σχολή Σοφάδων, της υπαλλήλου του ωδείου του Δ.Ο.Π.Α.Κ. Αικατερίνης Κούβελου.»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β42ΧΟΚΟ3-Ζ95 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2065 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα για την έγκριση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, συμμετοχή σε εξεταστικές επιτροπές, της υπαλλήλου του ωδείου του Δ.Ο.Π.Α.Κ. Αικατερίνης Κούβελου.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β42ΧΟΚΟ3-ΑΟΕ 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2064 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 48833
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β42ΧΟΡΥΕ-ΥΜΔ 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3534 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σίδερων μπετόν και σύρματος για την περίφραξη σκαμμάτων ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β42ΧΟΡΥΕ-ΨΞΓ 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3535 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β42ΧΟΚΟ3-9Σ8 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2120 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας απολυμαντικού υλικού και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β42ΧΟΚΟ3-ΘΨΜ 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2078 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Προέδρου Απευθείας Ανάθεσης.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β42ΧΟΡΥΝ-Λ7Τ 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 278 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β425ΟΛΕΒ-87Ζ 02/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 1303/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή κοινοχρήστων Κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το οικονομικό έτος 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β425ΩΕΗ-ΣΣΑ 02/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 26301 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή κοινοχρήστων Κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το οικονομικό έτος 2011 (μόνο ο μήνας Δεκέμβριος 2011).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β425ΩΕΗ-8ΑΕ 02/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 26302 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση ΔΟΠΑΚ (ΔΗΜ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΠΝ. ΚΕΝΤΡΟ) από το Κληροδότημα Βαλταδώρου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β425ΩΕΗ-ΡΩΜ 02/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 26303 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου για το έτος 2012.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β425ΩΕΗ-3Ε5 02/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3583 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “Συντήρηση Υποδομών και Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε Μητρόπολης”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β425ΩΕΗ-0ΓΣ 02/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 26334 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή παλιών οφειλών Κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το οικονομικό έτος 2011 (τιμολόγια έτους 2011 που δεν εξοφλήθηκαν εντός της χρήσης 2011)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β425ΩΕΗ-1Α1 02/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 26307 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας ειδών ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας ( στολές θέρους) για το οικονομικό έτος 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β425ΩΕΗ-678 02/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 26308 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2.963 2.964 2.965 2.966 2.967 3.317