Αποφάσεις

image_print
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΖΗΜΙΩΝ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β5ΩΜΟΡΥΝ-622 08/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 282 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση καθαρισμού και συντήρησης του δικτύου ομβρίων των τοπικών διαμερισμάτων Αγιοπηγής-Ρούσσου
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΔΜΚΟΡΥΕ-ΞΝΘ 08/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 2982 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανάθεση της συντήρησης και του καθαρισμού του δικτύου Ομβρίων του Τοπικου Διαμερίσματος Αρτεσιανού
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΥ84ΟΡΥΕ-139 08/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 2983 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 30/2013 ΜΕ ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 28/2013 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙΟΥΦΑ ΠΑΥΛΟ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΩΩΕΖΩΕΗ-ΓΓ7 08/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 2928 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανάθεση συντήρησης και καθαρισμού του δικτύου Ακαθάρτων του Τοπικού Διαμερίσματος Αρτεσιανού
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΣΩΣΟΡΥΕ-ΗΣΒ 08/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 2970 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 94/2012 Ο.Α ΜΕ ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 29/2012 ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΗ, ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΟ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΠΡΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΑΜΠΡΑΖΗ ΑΡΕΤΗ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΩΘΩ2ΩΕΗ-ΩΛΨ 08/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 2927 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 21/2014 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ 88 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 7Ξ0ΕΩΕΗ-6ΓΕ 08/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 2988 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 20/2014 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΩΝ3ΕΩΕΗ-ΥΟΜ 08/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 2918 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 19/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.10 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 10 ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΣΜΑ ΜΕ ΑΡ.ΑΔ. 174/1971 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: Ω00ΩΩΕΗ-ΨΤ1 08/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 2917 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ψήφιση πίστωσης για αγορά αγκιρίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΜΙΩΕΗ-ΥΛ7 08/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 10252 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 39/2014 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΛΕΥΡΑΣ 6-5 ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 7ΥΑ1ΩΕΗ-ΝΘΛ 08/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 39 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 38/2014 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΣΟΥΝΟΥ-ΠΑΠΠΑ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΑΩΞΩΕΗ-2Κ1 08/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 38 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 37/2014 ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙ PILOTIS ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΠΕΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΑ ΗΛΙΑ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 7Σ8ΤΩΕΗ-392 08/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 37 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας, οικονομικού έτους 2014
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘ4ΝΩΕΗ-ΡΦ0 08/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 17213 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών για το σχολικό έτος 2014 - 2015
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΝΝ0ΩΕΗ-Ο2Δ 08/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 17212 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου “ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Ο7ΑΩΕΗ-7Υ1 08/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 1720 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, ασφαλτικού υλικού, υλικών πεζοδρομίων (έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών, ενδεικτικού προϋπολογισμού, συγκρότηση επιτροπής).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΨΟΩΕΗ-Ε7Ρ 07/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 17086 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.1016/2014 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΝΥΖΩΕΗ-ΞΕ8 07/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 17128 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.1015/2014 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΤΑΜΟΥ»ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΞΑΩΕΗ-ΨΟΞ 07/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 17127 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
α)Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή επιδομάτων ΑΜΕΑ διμήνου Μαΐου-Ιουνίου & β)ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την καταβολή παράτασης επιδομάτων ΑΜΕΑ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΘΑΩΕΗ-97Π 07/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 17172 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2.963 2.964 2.965 2.966 2.967 3.669